Märjamaa ohvripärn 16. mail 2018. Pärn asub endises pastoraadi aias (Sipa tee 3). Foto: Tiina Gill
Märjamaa ohvripärn

 

HEAD VALLAELANIKUD!

Soovime infot Märjamaa vallas olevatest kaunitest koduaedadest ja küladest, mida hindamiskomisjon läheb 21. juunil üle vaatama. Teated palume saata 15. juuniks vallavalitsusele
kas e-kirjaga marjamaa@marjamaa.ee või helistada
telefonil 5661 4893.

 

Vigala Osavallavalitsuse kantselei suletud 13. juunist kuni 22. juunini seoses registripidaja-asjaajaja puhkusega. Elukoha- ja perekonnaseisutoiminguid saab teha Märjamaal.

 

Märjamaa Noortekeskus suletud 18.06-22.06.2018 seoses linnalaagri toimumisega.

Vallavanema nädalakava

R 15.06 kell 9.00-11.00 kultuurikomisjoni koosolekul
              kell 15.00-16.00 Valgu Põhikooli aktusel
L 16.06 kell 14.00-15.00 Vana-Vigala Põhikooli lõpuaktusel
              kell 16.00-17.00 Kivi-Vigala Põhikooli lõpuaktusel 

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Arvo Valtoni "Üks päev Ivo Schenkenbergi elust" esitlus 31.05.2018