Teenuse mõisa ait-kuivati. Foto: Tiina Gill

TÄHELEPANU ENDISED JA PRAEGUSED VALLAVOLIKOGU LIIKMED JA VALLAVANEMAD!

26. septembril 2017. aastal toimub Tallinnas, Kalevi Spordihallis Eesti II Omavalitsuspäev. Omavalitsuspäevale on palutud kõik ajavahemikul 1989-2017 ametis olnud endised ja praegused vallavolikogude liikmed ja vallavanemad. Omavalitsuspäeva programm koosneb konverentsist ja vastuvõtust. Märjamaa vallavalitsus on nõus kaasa aitama Omavalitsuspäeval osalemisele. Selleks palun oma osalemissoovist teatada kuni 31. juulini vallavolikogu kantseleisse telefonile 5860 3272 või e-kirjaga aadressile janika@marjamaa.ee. Helistada võib ka telefonile 5621 4608.

Villu Karu
Vallavanem

KUTSE II OMAVALITSUSPÄEVALE

Andmed omavalitsuste kaupa Raplamaal 1980-2016

Vallavanema nädalakava

K 26.07 kell 9.00 vallavalitsuse istungil
             kell 13.00 noorsootöö hindamise aruande arutelul noortekeskuses

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Noorte laulu- ja tantsupidu "Mina jään"