Hirvepark Vana-Vigalas 20. jaanuaril 2019. Foto: Tiina Gill.

 

Seoses Vigala osavallavalitsuse registripidaja-asjaajaja haigusega saab elukoha- ja perekonnaseisutoiminguid teha ainult Märjamaa vallavalitsuses

Vallavanema nädalakava

K 23.01 kell 9.00 vallavalitsuse istung
N 24.01 kell 10.00-14.30 Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu
               kell 15.30 kohtumine pärimusmaja asjus
R 25.01 kell 10.30 valdkonnajuhtide infotund
              kell 13.00 intervjuu Raplamaa Sõnumitele

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Müstiline pöörlev jääratas