Märjamaa valla 2014. aasta eelarve

21.05.15

Vallavalitsuselt volikogule esitatud Märjamaa valla 2014.a eelarve:

määruse eelnõu

määruse lisad

-eelarve eelnõu seletuskiri.

(Vt ka abitabeleid)

Märjamaa valla 2014.a eelarve (võetud vastu volikogu 17.12.2013 määrusega nr 2)

Märjamaa valla 2014.a eelarve alaeelarved (kehtestatud vallavalitsuse 22.01.2014 määrusega nr 1)

Märjamaa valla 2014.a I lisaeelarve (Vt ka I lisaeelarve seletuskiri)

Märjamaa valla 2014.a II lisaeelarve (Vt ja II lisaeelarve seletuskiri)

Märjamaa valla 2014.a III lisaeelarve (Vt ka III lisaeelarve seletuskiri)

Märjamaa valla 2014.a IV lisaeelarve (Vt ja IV lisaeelarve seletuskiri)

 

Märjamaa valla 2014. a. eelarve alaeelarvete täitmine (seisuga 31.12.2014)
 

Märjamaa valla 2014.a konsolideeritud majandusaasta aruanne. Audiitori aruanne. (NB! Digiallkirjastatud majandusaasta aruanne on kahjuks ilma faililaiendita. Faili avamiseks palun kasutage Wordi. Vabandame!) 

Väljavõte vallavalitsuse protokollist.
Volikogu otsus majandusaasta aruande kinnitamise kohta.
Revisjonikomisjoni aruanne.


Reservfondi kasutamise aruanne (seisuga 31.12.2014)

 

 

Valla 2014.a eelarve menetlemist käsitlevad volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid:

- majandus- ja eelarvekomisjoni 27.11.2013 protokoll nr 1 (päevakorrapunkt 8);

- kultuurikomisjoni 29.11.2013 protokoll nr 1 (päevakorrapunkt 2); 

- sotsiaalkomisjoni 02.12.2013 protokoll nr 1 (päevakorrapunkt 1);

- volikogu 03.12.2013 istungi protokoll nr 4 (päevakorrapunkt 3);

- majandus- ja eelarvekomisjoni 11.12.2013 protokoll nr 2 (päevakorrapunkt 8);

- kultuurikomisjoni 12.12.2013 protokoll nr 2;

- volikogu 17.12.2013 istungi protokoll nr 5 (päevakorrapunkt 1)

Valla 2014.a eelarve I lisaeelarvet menetleti majandus- ja eelarvekomisjoni 09.04.2014 koosolekul (Vt protokoll nr 6 päevakorrapunkt 2) ja volikogu 15.04.2014 istungil (Vt protokoll nr 9 päevakorrapunkt 1).

Valla 2014.a eelarve II lisaeelarvet menetleti majandus- ja eelarvekomisjoni 13.08.2014 koosolekul (Vt protokoll nr 9 päevakorrapunkt 7) ja volikogu 19.08.2014 istungil (Vt protokoll nr 12 päevakorrapunkt 6).

Valla 2014.a eelarve III lisaeelarvet menetleti majandus- ja eelarvekomisjoni 12.11.2014 koosolekul (Vt protokoll nr 12 päevakorrapunkt 10) ja volikogu 18.11.2014 istungil (Vt protokoll nr 15 päevakorrapunkt 5).

Valla 2014.a eelarve IV lisaeelarvet menetleti majandus- ja eelarvekomisjoni 10.12.2014 koosolekul (Vt protokoll nr 13 päevakorrapunkt 10) ja volikogu 16.12.2014 istungil (Vt protokoll nr 16 päevakorrapunkt 3).

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER