Valla 2017. aasta eelarve

5.01.17

Vallavalitsus esitas  31.10.10.2016 volikogule menetlemiseks valla 2017. aasta eelarve eelnõu: 

eelarve 2017 eelnõu;
eelarve 2017 seletuskiri;
eelarve 2017 abitabelid;
- eelarve vastuvõtmise määruse eelnõu.

Vastavalt Märjamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale suunati eelarve eelnõu  arutamiseks volikogu komisjonidele.
Volikogu 22.11.2016 istungil toimus eelarve tutvustav lugemine ning määrati muudatusettepanekute esitamise tähtaeg.
Volikogu 20.12.2016 istungil toimus eelarve I lugemine.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa valla eelarvestrateegia 2017-2020

25.10.16
Volikogu kinnitas 18. oktoobril 2016 määrusega nr 67 Märjamaa valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020.
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER