Valla 2018. aasta eelarve

4.01.18

Eelarve menetluse käik ja dokumendid:

Vallavalitsus esitas  29.12.2017 volikogule menetlemiseks valla 2018. aasta eelarve eelnõu: 

- määruse eelnõu ja eelarve 2018 eelnõu;
-
vormikohane seletuskiri; 
eelarve 2018 seletuskiri 1. lugemiseks;
- seletuskirja lisa 1 - koondandmed;
- seletuskirja lisa 2 - Märjamaa andmed;
- seletuskirja lisa 3 - Vigala andmed.

Vastavalt Märjamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale suunatakse eelarve eelnõu arutamiseks volikogu komisjonidele.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Mittetulundusliku tegevuse 1. taotlusvoor 2018. a eelarvest on väljakuulutatud

27.09.17

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja 2018. a eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuste taotlemise  1. vooru. 

Vormikohased taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks Märjamaa Vallavalitsusele e-kirja aadressile marjamaa@marjamaa.ee.

NB! Vaata ka juhendmaterjali.

Toimetaja: TIINA GILL