Valla 2018. aasta eelarve

12.07.18

Märjamaa valla eelarve 2018 (volikogu 21.03.2018 määrus nr 19);
Märjamaa valla 2018. a alaeelarved (vallavalitsuse 28.03.2018 määrus nr 2-1.2/7)

Märjamaa valla 2018.a eelarve I lisaeelarve

 

eelarve 2018 eelnõu II lugemiseks;
- eelarve 2018 määruse eelnõu ja vormikohane sletuskiri;

eelarve 2018 seletuskiri II lugemiseks ;
eelarve 2018 abitabelid II lugemiseks: koondandmed; Märjamaa andmed; Vigala andmed 

L. Lauritsa esitlus volikogu 20.03.2018 istungil.

 

Märjamaa valla 2018. a alaeelarvete täitmine seisuga 30.06.2018

 

Eelarve menetluse käik ja dokumendid:

Vallavalitsus esitas  29.12.2017 volikogule menetlemiseks valla 2018. aasta eelarve eelnõu: 

- määruse eelnõu ja eelarve 2018 eelnõu;
-
vormikohane seletuskiri; 
eelarve 2018 seletuskiri 1. lugemiseks;
- seletuskirja lisa 1 - koondandmed;
- seletuskirja lisa 2 - Märjamaa andmed;
- seletuskirja lisa 3 - Vigala andmed.

Vastavalt Märjamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale suunatakse eelarve eelnõu arutamiseks volikogu komisjonidele.

Volikogu 16.01.2018 istungil toimus eelarve tutvustav lugemine ning määrati muudatusettepanekute esitamise tähtaeg.
Volikogu 20.02.2018 istungil toimus eelarve I lugemine.
Volikogu 20.03.2018 istungil toimus eelarve II lugemine. Eelarve võeti vastu 20.03.2018 määrusega nr 8.

 

Valla 2018. aasta eelarve menetlemist käsitlevad volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid:

majandus- ja eelarvekomisjoni 10.01.2018 protokoll nr 3 (päevakorrapunkt 3, tutvustav lugemine);

volikogu 16.01.2018 protokoll nr 6 (päevakorrapunkt 8, tutvustav lugemine ja ettepanekuteks tähtaja määramine);
majandus- ja eelarvekomisjoni 14.02.2018 protokoll nr 4  (päevakorrapunkt 9, muudatusettepanekute läbivaatamine);
volikogu 20.02.2018 protokoll nr 8 (päevakorrapunkt 9 I lugemine);
majandus- ja eelarvekomisjoni 12.03.2018 protokoll nr 5 (päevakorrapunkt 8, II lugemine);
volikogu 20.03.2018 protokoll nr 9 (päevakorrapunkt 7, II lugemine ja eelarve vastu võtmine).

Toimetaja: TIINA GILL

Eelarve 2018 arutelu volikogu 20.03.2018 istungil

29.03.18
Valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine volikogu 20. märtsi istungil..
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa valla 2018. a eelarvest mittetulundusliku tegevuse II taotlusvooru toetused

13.06.18
Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla 2018. a eelarvest mittetulundusliku tegevuse I taotlusvooru toetused

12.03.18
Toimetaja: TIINA GILL