HEAD VÕIDUPÜHA JA ILUSAT JAANIPÄEVA!

 

Seoses maakaitsepäevaga on laupäeval, 23. juunil kell 8–17

liikluseks suletud Märjamaa keskväljakul rahvamaja esine, rahvamaja parkla ja vana haigla esine ning lisaks noortekeskuse esine.

Palume mõistvat suhtumist ja tulge maakaitsepäevale!

Vallavanema nädalakava

N 21.06 kell 9.30-13.00 Raplamaa Omavalituste Liidu täiskogu istungil Kentnas
              kell 13.00-15.00 turvalisuse komisjoni koosolekul Kehtnas
R 22.06 kell 10.00-12.00 Märjamaa Haigla AS nõukogu koosolekul
              kell 21.00 Vabadussõdalaste mälestustule tervitamise tseremoonial Märjamaa kiriku väravas
L 23.06 kell 11.00 maakondlikul Maakaitsepäeval Märjamaal

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Arvo Valtoni "Üks päev Ivo Schenkenbergi elust" esitlus 31.05.2018