Velise. Foto: Tiina Gill


Alates 1. juulist 2019 võtab Märjamaa Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori.

Arvetel palume märkida kontaktisiku nimi, kes kauba või teenuse tellis.

— — 

Sotsiaalkindlustusamet avas esimese proaktiivse avaliku teenuse
 

Vallavanema nädalakava

Esmaspäev, 18. november
           kell 14.00 arenguvestlust läbi viimas

Teisipäev, 19. november 
           kell 9.00 arenguvestlust läbi viimas 
           kell 15.00 vallavolikogu istungil

Kolmapäev, 20. november
           kell 9.00 vallavalitsuse istungil

Neljapäev, 21. november 
           kell 9.30-14.00 vallavalitsuse ja hallatavate asutuste kriisideks valmisoleku koolitusel Märjamaa rahvamajas

Reede, 22. november
           kell 10.00-13.00
 Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogul Kivi-Vigalas
 

Abivallavanema nädalakava

Esmaspäev, 18. november
           kell 9.30-11.30 strateegiatiimi koosolekul Raplas

Teisipäev, 19. november
           kell 15.00 vallavolikogu istungil

Kolmapäev, 20. november
           kell 9.00 vallavalitsuse istungil

Neljapäeval, 21. november 
           kell 10.00-12.00
lasteaed Pillerpalli vaegtööde ülevaatusel

Reede, 22. november õppepuhkusel

 

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

 

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!

Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

Hõbelusikapidu 9.11.2019