Orgita 16. oktoobril 2018. Foto: Tiina Gill

 

 

Hea Märjamaa valla elanik!

Palume Sinu abi ja kaasamõtlemist, et esile tõsta
meie valla tubli isa aastal 2018,
keda tunnustada saabuval isadepäeval.

Ootame Sinu iseloomustust Märjamaa valla tubli isa kohta
hiljemalt 22. oktoobriks
e-posti aadressile: marjamaa@marjamaa.ee

 

Iseloomustuses palume ära märkida:

• kandidaadi nimi ja elukoht, e-posti aadress;
• töökoht ja ametinimetus;
• laste arv (nimed, vanused);
• kandidaadi tutvustus (hobid, ühiskondlikud toimetamised küla- ning vallaelus jms).

 

Märjamaa Vallavalitsus

Vallavanema nädalakava

R 19.10 kell 9.00-10.00 kohtumisel Valgu Põhikoolis
L 20.10 kell 17.00 muusika- ja kunstikooli 30. sünnipäevapeol

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Raplamaa omavalitsuste päev 1.10.2018