Äikesetorm. Foto: Meelis Koks
Fotopäevad 2019 Märjamaa vallas võidutöö

 

Alates 01. juulist 2019 võtab Märjamaa Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori.
Arvetel palume märkida kontaktisiku nimi, kes kauba või teenuse tellis.

— — 

1. juulist 2019 muutus surma registreerimine
 

Vallavanema nädalakava

Kolmapäev, 21. august
           Raplamaa Omavalitsuste Liidu nõupidamisel "Raplamaa oma lugu" Hobulaiul

Neljapäev, 22. august
           Raplamaa Omavalitsuste Liidu nõupidamisel "Raplamaa oma lugu" Hobulaiul

Pühapäev, 25. august
           Vabariigi Presidendi kodukaunistamise auhinnatseremoonial Kilingi-Nõmmel

Abivallavanema nädalakava

Esmaspäev, 12. august
           kell 15.00-16.30 Rapla riigimajas MATA projektide ja Raplamaa spordiakadeemia idee arutelul

Teisipäev, 13. august
           kell 14.00-15.30 spordihoone ehitustööde koosolekul

Kolmapäev, 14. august
          kell 9.00-13.00 vallavalitsuse istungil

Neljapäev, 15. august
          kell 10.00-11.00 lasteaed Pillerpalli ehitustööde koosolekul
          kell 14.00-15.00 Valgu põhikooli ehitustööde koosolekul

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Brave Kids Märjamaal