Järtade maastikukaitseala. Foto: Tiina Gill


22.04-26.04.2019 saab perekonnaseisutoiminguid teha vaid Märjamaal, kuna Vigala osavalla registripidaja-asjaajaja on puhkusel
 

Hea maaomanik, tutvu oma maa-andmetega

Hea maaomanik, tutvu oma maa-andmetega
Maa-ameti kodulehel

Vallavanema nädalakava

Esmaspäeval, 22. aprillil
              kell 10.00-12.00 kohtumisel kodanikuga Vana-Vigalas

Teisipäeval, 23. aprillil 
              kell 10.00-11.00
kohtumisel allasutuse juhiga
              kell 13.00-14.30 kohtumisel Päästeameti esindajatega

Kolmapäeval, 24. aprillil
              kell 10.00-15.30 konverentsil "Ühe päeva ülikool" Järvakandis

Neljapäeval, 25, aprillil
               kell 10.00-10.15 vabariiklikul erivajadustega inimeste teatripäeval Vana-Vigalas
               kell 10.30-11.30 kohtumisel haridus. ja teadusministeeriumi esindajatega vallavalitsuses

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin