Märjamaa järtade maastikukaitseala.
Foto: Tiina Gill

 

 

MÄRJAMAA VALD SOOVIB TÄNADA OMA TUBLIMAID

24. veebruaril saab Eesti Vabariik 100-aastaseks. Sel puhul soovib Märjamaa vald tänukirjaga tänada oma paremaid poegi ja tütreid vabariigi aastapäeva eel toimuval piduõhtul. Ilmselt tunneb igaüks meist kedagi, kes oleks seda kõrget tunnustust väärt. Seepärast kutsume Märjamaa valla elanikke üles mõtlema oma kaaslastele, leidma üles tublimad ning esitama nad valla tänukirjaga tunnustamiseks.

Enne kandidaadi esitamist palume tutvuda Märjamaa valla tunnustamise avaldamise korraga (kord on leitav Märjamaa valla kodulehel: http://marjamaa.kovtp.ee/et/tunnustamine).

Esitatud kandidaate kaalub vallavalitsus, otsus langetatakse poolthäälteenamusega.

Ettepanekud palume saata 24. jaanuariks

Märjamaa Vallavalitsusse (Tehnika 11, 78304 Märjamaa) või e-postiga: marjamaa@marjamaa.ee.

Info telefonil 489 8855 või 5621 4608

Vallavanema nädalakava

R 19.01 kell 10.00 kohtumisel politsei esindajaga
 

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin