In Memoriam
JÜRI KUSMIN
(1946-2019)

20. märtsil lahkus meie hulgast
Märjamaa valla Maarjaristi hõberisti kavaler,
Sillaotsa Talumuuseumi kauaegne varahoidja ja hing,
armastatud kogukonna liige ja sädeinimene Jüri Kusmin
 

Jäid tehtud, tegemata teod,
nii palju hellust andnud peod,
jäi kaduvkauge koduhõng
ja ajahabras elulõng
(Olivia Saar)


Märjamaa Vallavolikogu
Märjamaa Vallavalitsus
 

Ärasaatmine 30. märtsil kell 10.30 Sillaotsa talumuuseumis
 

"Nii ja naapidi Raplamaalt" külalisteks 16. märtsil
olid Jüri ja Maie Kusmin

KUULA

Hea maaomanik, tutvu oma maa-andmetega

Hea maaomanik, tutvu oma maa-andmetega
Maa-ameti kodulehel

Vallavanema nädalakava

Esmaspäeval, 18. märtsil 
              kell 15.00 Valgu
külakeskuses kohtumisel 

Teisipäeval, 19. märtsil 
              kell 15.00 vallavolikogu istungil 

Kolmapäeval, 20. märtsil
               kell 9.00-13.00
vallavalitsuse istungil

Neljapäeval, 21. märtsil
               kell 10.00-13.00
 Raplamaa Omavalitusliidu täiskogul Kehtnas

Reedel, 22. märtsil
               
Tallinnas koostöö kohtumised

 

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin