Õpilasveoga seotud ülesannete üleandmine MTÜ-le Harjumaa Ühistranspordikeskus

22.02.18

Märjamaa Vallavolikogu 20.02.2018 otsuse nr 39 "Haldusülesande täitmise volitamine ja lepingu sõlmimiseks volituste andmine" alusel annab Märjamaa vald õigusaktidega kohalikule omavalitsusele pandud õpilasveoga seotud ülesannete täitmise ning õpilasveo riigihanke korraldamisega seonduvate ülesannete täitmise üle MTÜ-le Harjumaa Ühistranspordikeskus.
Kuni 31. augustini 2018 korraldatakse õpilastransporti senikehtivate lepingute kohaselt. 

Vt otsus koos analüüsiga.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa vallavalitsus on ühinenud e-arvekeskusega

11.01.17

Märjamaa Vallavalitsus (registrikood 75022835; tehingupartneri kood 376101) võttis kasutusele Omniva arvete halduse lahenduse ostuarvete tõhusamaks menetlemiseks.  Seoses sellega oleme valmis alates 01.10.2015 vastu võtma digiarveid.

Digiarvetelt saame andmed otse üle kanda meie raamatupidamissüsteemi, millega välistame võimalikud sisestusvead ning kiirendame ettevalmistusi Teie arvete tasumiseks.

Asutustel, kellel on digiarvete võimekus (liitunud operaatoriga Omniva, Opus Capita, Telema või Edisoft) palume võtta ühendust oma operaatoriga.

Asutused, kellel digiarve võimekust veel ei ole, saavad PDF arved edastada meilile: arved@marjamaa.ee

NB! E-kirjaga saates tuleb saata ainult üks PDF formaadis arve ühes e–kirjas + vajadusel selle juurde kuuluvad lisad (aktid, lepingud vm).

Vastavalt Riigi raamatupidamise üldeeskirja § 15 lõige 7 palub Märjamaa Vallavalitsus arvete ülekandmise ajaks 14 kuni 30 päeva (alusdokumentide nõuetekohaseks kontrollimiseks ning tulevaste rahavoogude planeerimiseks).

§15 lõige 8- Ettemaksete tasumist võimaluse korral välditakse.

§ 15 lõige 10 – Raamatupidamisüksused teevad rahalisi ülekandeid maksetähtpäeval.

Toimetaja: TIINA GILL