Ametnike haridus

30.06.17

 

Nimi Haridus Eriala Teaduskraad
Katrin Aasamaa

kõrgharidus;
sotsiaaltöötaja tase 6

rakenduspsühholoogia  
Mirjam Aasma keskharidus    
Reet Averin kõrgharidus

1) matemaatika ja füüsika õpetaja

2) raamatupidamine

diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Paul Helliste kõrgharidus maakorraldus diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Mati Erik keskeriharidus hüdromelioratsioon  
Marge Viska kõrgharidus

sotsiaaltöö

+hariduskorralduse lisaeriala

 
Marje Laube keskharidus    
Lea Laurits kõrgharidus teeninduse ökonoomika ja organiseerimine diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Janika Liländer kõrgharidus õigusteadus ja ärijuhtimine  
Maigi Linna keskeriharidus õigusteadus  
Triin Matsalu kõrgharidus ärijuhtimine  
Kirsti Mau keskeriharidus maamõõtmine  
Tõnu Mesila kõrgharidus põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Merle Mets keskeriharidus raamatupidamine  
Enna Ots kõrgharidus teeninduse ökonoomika ja organiseerimine diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Villu Karu kõrgharidus majandusliku informatsiooni mehhaniseeritud töötlemise organiseeriminee diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Sirje Praks kõrgharidus  sotsiaaltöö sotsiaalteaduse magister
Evi Rooda kõrgharidus õigusteadus diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Helgi Tammaru keskeriharidus tööstus- ja tsiviilehitus  
Lea Tiigisoon keskharidus    
Lembe Lindsalu kõrgharidus rahandus ja krediit majandusteaduse magister
Margus Vaher kõrgharidus põllumajanduse mehhaniseerimine diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Tiiu Pippar kõrgharidus sisearhitektuur diplom võrdsustatud magistrikraadiga

 

 

Toimetaja: TIINA GILL