Ametnikud

16.01.18

Tehnika 11, Märjamaa alev 78304                              
Vallamaja avatud: E-N 8.00-12.00, 12.45-17.00, R 8.00-12.00. 12.45-15.45

Telefon 489 8851, 5661 4893
marjamaa@marjamaa.ee

UUS! Registri nr 77000447

Pank: EE411010802004561005 (SEB), EE122200001120076243 (Swedbank)          

 

Vallavalitsuse ametnikud ja töötajad

Amet

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Vallavanem

Villu Karu

21

5620 5403

villu.karu@marjamaa.ee

Abivallavanem

Triin Matsalu

11

5623 7269

triin.matsalu@marjamaa.ee

Haridusnõunik

ametkoht täitmisel

 

 

 

Kultuurinõunik ametikoht täitmisel      

Rahandusosakonna juhataja

Lea Laurits

24

5344 6824

lea.laurits@marjamaa.ee

Pearaamatupidaja

Enna Ots

24

5331 3568

enna.ots@marjamaa.ee

Juhtivraamatupidaja

Reet Averin

24

5855 0764

reet.averin@marjamaa.ee

Finantsist-raamatupidaja

Lembe Lindsalu

24

5918 2644

lembe.lindsalu@marjamaa.ee

Raamatupidaja-kassapidaja (töölepinguline)

ametikoht täitmisel

7

 

 

Vallasekretär

Maigi Linna

22

5349 7599

maigi.linna@marjamaa.ee

Kantseleispetsialist ametikoht täitmisel      

Personalispetsialist

Merle Mets

5

5855 8513

merle.mets@marjamaa.ee

Registrisekretär

Mirjam Aasma

21

5860 2209

mirjam.aasma@marjamaa.ee

Info- ja välissuhete spetsialist (töölepinguline) Tiina Gill 23 5621 4608 tiina.gill@marjamaa.ee

Märjamaa Nädalalehe toimetaja (töölepinguline)

Reet Saar

10

5306 5805

reet.saar@marjamaa.ee

Õigusnõunik

Evi Rooda

8

5305 6895

evi.rooda@marjamaa.ee

Haldusosakonna juhataja

Margus Vaher

16

5622 0009

margus.vaher@marjamaa.ee

Ehitusspetsialist

Helgi Tammaru

19

5305 2423

helgi.tammaru@marjamaa.ee

Planeerimise ja maakorralduse spetsialist

Katrin Kalmus

16

5304 0571

katrin.kalmus@marjamaa.ee

Teedespetsialist ametkoht täitmisel      
Keskkonnaspetsialist ametikoht täitmisel      

Keskkonnaspetsialisti vaba ametikoha ajutine asendaja

Mati Erik

20

5306 3415

mati.erik@marjamaa.ee

Geoinfospetsialist

Kirsti Mau

13

5302 1768

kirsti.mau@marjamaa.ee

Järelvalvespetsialist ametikoht täitmisel      

Sotsiaalosakonna juhataja

Marge Viska

14

5621 4609

marge.viska@marjamaa.ee

Lastekaitsespetsialist

Sirje Praks

14

5305 1085

sirje.praks@marjamaa.ee

Sotsiaaltööspetsialisti vaba ametikoha ajutine asendaja Egela Eensalu 15 5199 5657 egela.eensalu@marjamaa.ee

Sotsiaaltööspetsialist

Katrin Aasamaa

15

5326 8175

katrin.aasamaa@marjamaa.ee

Logopeed (töölepinguline) Anu Lõõr   5304 3862 anu.loor@marjamaa.ee

Ehitusinsener

Tiiu Pippar

      5199 0266 tiiu.pippar@marjamaa.ee

IT-spetsialist (töölepinguline)

Ardo Tilk

 

5302 7625

ardo.tilk@marjamaa.ee

Majandusspetsialist (töölepinguline)

Gert Laidsaar

 

5301 0162

gert.laidsaar@marjamaa.ee

 

Märjamaa valda teenindav metsanduse spetsialist

Peeter Paunmaa

Vastuvõtt kolmap. 10-15

20

5344 8701

peeter.paunmaa@keskkonnaamet.ee

 

Vigala osavallavalitsuse ametnikud ja töötajad

Amet Nimi Telefon e-post
Osavalla vanem Priit Kärsna 516 7227 priit.karsna@vigala.ee
Pearaamatupidaja Anette Kuusik 489 4775 anette@vigala.ee
Vanemraamatupidaja Helvi Tondi 489 4776 helvi@vigala.ee
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi  489 4777 ilme@vigala.ee
Ehitusnõunik Fred Puusepp 489 4774 fred@vigala.ee
Registripidaja-asjaajaja Maiu Haljas 489 4770 maiu@vigala.ee
 

 

Vallavalitsus

Amet

Nimi

Telefon

e-post

Vallavanem

Villu Karu

5620 5403

villu.karu@marjamaa.ee

Abivallavanem

Triin Matsalu

5623 7269

triin.matsalu@marjamaa.ee

Sotsiaalosakonna juhataja

Marge Viska

5621 4609

marge.viska@marjamaa.ee

Rahandusosakonna
juhataja

Lea Laurits

5344 6824

lea.laurits@marjamaa.ee

Vallavalitsuse liige

Margus Jehe

554 8813

margus.jehe@mail.ee

Vallavalitsuse liige Priit Kärsna 516 7227 priit.karsna@vigala.ee

 

Vallavolikogu kantselei

Amet

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Vallavolikogu esimees

Urmas Kristal

22

5349 7987

urmas.kristal@marjamaa.ee

Vallavolikogu sekretär

Janika Liländer

22

5860 3272

janika@marjamaa.ee

 

Toimetaja: TIINA GILL

Ametnike vastuvõtuajad

11.01.18

Ehitus

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Ehitusspetsialisti
vastuvõtt:
E, N 8.00-12.00, 12.45-17.00

Helgi Tammaru

19

5305 2423

helgi.tammaru@marjamaa.ee

Vigala osavalla ehitusnõuniku
vastuvõtt:
K, N 8.00-16.00

Fred Puusepp   489 4774 fred@vigala.ee

 

Maakorraldus

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Planeerimise ja maakorralduse spetsialist:
E, N 8.00-12.00, 12.45-17.00

Katrin Kalmus

16
Märjamaa vallavalitsuses

 

5304 0571

katrin.kalmus@marjamaa.ee

R 8.00-12.00,
12.00-15.45
Katrin Kalmus

Vigala
osavallavalitsuses

5304 0571 katrin.kalmus@marjamaa.ee

 

Keskkond, teed, prügi, vesi, jäätmed jne

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Keskkonnaspetsialisti vaba ametikoha ajutise asendaja
vastuvõtt:
E 8.00-12.00,
12.45-17.00
K, N   8.00-12.00

Mati Erik

20

53063415

mati.erik@marjamaa.ee

 

Märjamaa valda teenindav Keskkonnaameti metsanduse spetsialist

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Metsanduse
spetsialisti
vastuvõtt: K 9-15

Peeter Paunmaa

20

5344 8701

peeter.paunmaa@keskkonnaamet.ee

 

Sotsiaalküsimustega tegelevad ametnikud

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon 

e-post

Sotsiaalosakonna juhataja
vastuvõtt: K 8.00 - 12.00

Marge Viska

14

5621 4609

marge.viska@marjamaa.ee

Lastekaitsespetsialisti vastuvõtt:
E 8.00 - 12.00, 12.45 - 17.00
K 8.00 - 12.00, 12.45 - 17.00

Sirje Praks

14

5305 1085

sirje.praks@marjamaa.ee

Sotsiaaltööspetsialisti vaba ametikoha ajutise asendaja vastuvõtt: E, T, K, N 8.00 - 12.00,
12.45 -17.00

Egela Eensalu
 

15

5199 5657

egela.eensalu@marjamaa.ee

Sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt:
E 8.00 - 12.00

N 12.45 - 17.00

Katrin Aasamaa

15

5326 8175

katrin.aasamaa@marjamaa.ee


 

Vallavanemaga kokkusaamiseks palume teil eelnevalt aeg kokku leppida telefoni 489 8851; 5620 5403 või e-kirja teel villu.karu@marjamaa.ee.

Kõigi ülejäänud Märjamaa vallavalitsuse ametnike vastuvõtuajad on E-N 8.00-12.00, 12.45-17.00, R 8.00-12.00, 12.45-15.45. Vigala osavalla ülejäänud ametnike vastuvõtuajad on E-R 8.00-16.00.

Toimetaja: TIINA GILL