Blanketid

24.01.17

Paljusid dokumente on võimalik saata riigiportaali www.eesti.ee kaudu, samuti on e-teenuste link olemas Amphora avalikus vaates.

Teenuste sisu (andmete õigsust) puudutavates küsimustes palume pöörduda Märjamaa Vallavalitsuse andmekogu eest vastutava Merle Mets'a poole (telefon 489 8852; e-post: merle.mets@marjamaa.ee). Teenuste kasutamisega seotud tehniliste probleemidega ning portaali arendamise ettepanekutega palume pöörduda Riigi Infosüsteemi Ameti kasutajatoe poole saates e-kirja aadressile help@ria.ee

Märjamaa Vallavalitsuse e-vormid

 • Elukohateade
 • Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus
 • Raieloa taotlus
 • Teabenõue
 • Hooldajatoetuse taotlus
 • Hooldaja määramise taotlus
 • Korraldatud jäätmeveost loobumine
 • Õpilase sõidukulude hüvitamine
 • Projektitaotluse vorm
 • Hooldekodusse paigutamise avaldus
 • Kaevetööde teostamise avaldus
 • Detailplaneeringu algatamise taotlus
 • Katastriüksuse jagamise taotlus
 • Projekteerimistingimuste taotlus
 • Sotsiaaltoetuse avaldus

Koos kirjaga/teabenõudega/teatega saate saata ka manuse, milleks võib olla nt mõni dokument. Meie ametnikel on Teie kirjale/teabenõudele jne võimalik vastata nii riigiportaali www.eesti.ee kaudu kui ka muid sidevahendeid kasutades. Endale sobilike vastuse saamise viisi saate ise riigiportaalis www.eesti.ee valida

Toimetaja: TIINA GILL