« Tagasi

Kohatu külas Uuemihkli kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk

DP eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa kinnistu jagamine väiksemateks elamumaa/maatulundusmaa kinnistuteks; liiklusmaa moodustamine nende ühendamiseks ja juurdepääsuks ning sotsiaalmaa moodustamine kogukonna ühiseks tegevuseks; uute kinnistute ehitusõiguse ja hoonestusprintsiipide kindlaksmääramine; kommunikatsioonide planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete kindlaksmääramine ning haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine. Kinnistu jagamise põhjuseks on ökoloogilise mõtteviisiga kogukonnale asumi moodustamine. Planeeritava ala suurus on 18,8 ha.

Algatamine

Täiendav avalik arutelu