« Tagasi

Orgita küla Kõrtsu kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk

DP eesmärgiks on rajada kinnistule tankla-teenindusjaam. Detailplaneeringuga määratakse kinnistul ehitusõigus, parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ning haljastuse ja heakorrapõhimõtted. Planeeritava ala suurus on 2217 m2.

Algatamine

Vastuvõtmine, väljapanek ja arutelu

Märjamaa Vallavalitsuse 4. oktoobri 2011.a. korraldusega nr 776 on vastu võetud Märjamaa vallas Orgita külas Kõrtsu kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on määrata kinnistul ehitusõigus, parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ja haljastuse ning heakorrapõhimõtted.  Kinnistule soovitaks rajada tankla-teenindusjaam. Planeeritava ala suurus on 2217 m2, sihtotsatarve 100 % ärimaa.

Detailplaneeringu originaaldokumentidega on võimalik tutvuda Märjamaa Vallavalitsuses tuba 21 (Tehnika 11 78304 Märjamaa) 20. oktoobrist 2011.a.  kuni 3. novembrini 2011.a.  tööpäeviti kl 8.00-12.00 ja 13.00-16.00.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20. okt - 3. nov Märjamaa vallavalitsuse fuajees (Tehnika 11 Märjamaa alev).

Avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks toimub avalik arutelu 7. novembril 2011.a. k 16 Märjamaa vallavalitsuse ruumis nr 6  (Tehnika 11 Märjamaa alev).

 

Vastuväited

Märjamaa valla Orgita küla Kõrtsu kinnistu detailplaneeringu avalikustamise käigus (20.10.2011–03.11.2011) esitas AS Eesti Statoil lepinguline esindaja Advokaadibüroo Sorainen AS planeeringu kohta oma seisukohad ja vastuväited. Hiljemalt 01.12.2011.a saadetakse esitajale põhjendatud vastus. Vastuväidete ja ettepanekute  avaliku arutelu toimumisest teatatakse täiendavalt

 

Täiendav arutelu

Märjamaa Vallavalitsuse 04. oktoobri  2011.a.  korraldusega nr 776 võeti vastu Orgita küla Kõrtsu kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk oli määrata kinnistul ehitusõigus, parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ja haljastuse ning heakorrapõhimõtted.  Kinnistule soovitaks rajada tankla-teenindusjaam. Planeeritava ala suurus on 2217 m2, sihtotsatarve 100 % ärimaa.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus (20.10.2011 – 03.11.2011) esitas piirinaaber, AS Eesti Statoil, omapoolsed seisukohad ja vastuväited. Nimetatud vastuväidetele koostati kirjalik vastus. Planeeringu avalikustamise järgne täiendav avalik arutelu toimub 14. detsembril 2011. a. kell 15.00 Märjamaa Vallavalitsuse ruumis nr 6  (Tehnika 11 Märjamaa alev).

 

Kehtestamine

Kõrtsu kinnistu detailplaneering kehtestati Märjamaa Vallavolikogu 19.06.2012 otsusega nr 161.