« Tagasi

Sulu küla Kulliaasa kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk

DP eesmärgiks on määrata kinnistul hoonestusala ja vähendada ehituskeeluvööndit. Planeeringuga määratakse ehitusõiguse ulatus ning keskkonnakaitselised abinõud ja selgitatakse välja hoonestustingimused. Planeeritava ala suurus on 12,9 ha.

Algatamine