Hoolekandeasutused Märjamaa vallas

11.01.17

Kuuda Hooldekodu OÜ 
Tolli, Märjamaa vald, Raplamaa, Eesti
E-post: hooldekodu@kuuda.ee
Kodulehekülg: www.kuuda.ee

Märjamaa Haigla AS hooldusravi osakond 
Lauluväljaku 26, Märjamaa 78301
Hooldusravi osakond: tel 482 1588
E-post: mrhaigla@estpak.ee
Kodulehekülg: www.märjamaahaigla.ee

Toimetaja: TIINA GILL

Üksi elava pensionäri toetusest

17.10.17

Sotsiaalkindlustusamet hakkas 2017. aastast (üks kord aastas) maksma üksi elava vanaduspensioniealise toetust 115 eurot. Toetust ei pea ise taotlema, vaid sotsiaalkindlustusamet maksab toetuse välja pärast andmete kontrollimist.

Selleks, et saada toetust, peab inimene perioodil 1. aprillist kuni 30. septembrini vastama kõikidele järgmisetele tingimustele:

  • olema vanaduspensionieas;
  • elama Eestis (rahvastikuregistri andmetel) üksi;
  • talle on määratud pension ja selle igakuine netosumma on väiksem kui 1,2-kordne Eesti keskmine vanaduspension. 2017. aastal on see 470 eurot. Netosumma on pensionisumma, millest on maha võetud tulumaks.

Kui vanaduspensionär vastas kõikidele eelnimetatud tingimustele, aga talle toetust ei makstud, siis palume pöörduda oma elukoha rahvastikuregistri andmete kontrollimiseks Märjamaa Vallavalitsuse registrisekretär Mirjam Aasma poole Tehnika 11, Märjamaa alev (II korrus, tuba nr 21) või helistada telefonil 5860 2209.

Üksi elava pensionäri toetust on õigus saada ka eestkostjatel ning eestkostetavatel, hooldekodude elanikel ning inimestel, kes vastavad toetuse saamise tingimustele, kuid kellega samale aadressile sisse kirjutatud inimene viibib hooldekodus. Kuna rahvastikuregistrist need andmed välja ei tule, peavad inimesed endast ise sotsiaalkindlustusametile teada andma tel 661 0551 või e-posti aadressil yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Toimetaja: TIINA GILL

Puuetega inimeste kaardil on nüüd uus kujundus

21.09.17

Alates septembrist hakkab sotsiaalkindlustusamet järk-järgult väljastama puudega isiku kaarte, mis on uue kujundusega. Uut kaarti kujundades võtsime arvesse sihtrühma erivajadusi. Uus kaart on kontrastsemate värvidega – valgel põhjal must kiri ja kaardi all servas sinine värviriba. Valge-sinise taustal on tekst paremini loetav ning kaardile on lisatud ka reljeefne märgistus, lasergraveering, mis aitab tuvastada kaardi esikülge ja seda, kus asub andmete väli. See teeb kaardi teistest kaartidest kergemini eristatavaks ka nägemispuudega inimese jaoks.

Uue kujundusega kaardi kasutusele võtmisel jääb kehtima ka vana kujundusega kaart, mis kehtib kuni kaardil märgitud kehtivusaja lõpuni. Osadel juhtudel on märgitud info puude kohta inimese pensionitunnistusele, ka need jäävad kehtima kuni kehtivusaja lõpuni.

Lisainfot puuetega inimeste kaardi kohta SIIT ning puuetega inimeste sõidusoodustuse korra kohta SIIT.

Toimetaja: TIINA GILL

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti

9.05.17

TASUTA ÕIGUSABI ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE (keskmine, raske, sügav puue) Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Kojas (Rapla, Kuusiku tee 5)

Eelregistreerimine vastuvõtule telefonil 601 5122 või 5385 0005

Toimetaja: TIINA GILL

Eakad ja puuetega inimesed

11.01.17

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus 
Rehabilitatsioon ja invainfo 
Sotsiaalhoolekande seadus

STATSIONAARNE ÕENDUSABI (HOOLDUSRAVI) RAPLA HAIGLAS

Statsionaarse õendusabi (hooldusravi) 25 voodikohaga osakond on Rapla haiglas alates jaanuarist 2013. Osakonda juhatab Krista Neeme.

Osakond ehitati uueks ja kõigile nõuetele vastavaks Euroopa struktuurifondide rahadega, millele umbes kolmandiku osas lisandus haigla omaosalus.

Teatavasti tasub haigekassa õendusabi (hooldusravi) eest 85% ulatuses, 15% jääb patsiendi (või tema omaste) kanda.  Täpset teavet saab alati küsida ka osakonnast (4890724).

Mitmeid asjaolusid arvestades, sh patsientide pöördumisi, küsib haigla omaosalust suveperioodil senise 6 euro asemel 3 eurot (alates 10. juunist kuni 31. augustini).

Suvel, kui ilmad ilusad ja soojad, on õendusabi osakonnas olevatel patsientidel võimalus viibida värskes õhus koos osakonna saatjaga. Haigla ümbrus, nn. õueala, on peale ehitusi korda saamas ja peagi päris ilus! Siinkohal soovitus, et osakonda tulijatel oleks kaasas jakk või kampsun, mida õue minnes vajadusel peale võtta. Ka ratastooli patsiendid saame ilusa ilmaga õue viia. Muidugi arvestame seejuures patsiendi tervislikku seisundit ja soovi.

Osakonnas onväga head pesemisvõimalused mistahes seisundis haigetele.

Statsionaarse õendusabi osakonda (hooldusravile) tulekuks on vaja perearsti saatekirja. Nii et kui on mure, arutage oma perearsti  või -õega või valla sotsiaaltöötajatega, kuidas oleks abi teile kõige parem korraldada.

Osakonnal on võimalus pakkuda ka tasulist hooldusteenust (20 eurot ööpäev).  Sel juhul peate kokku leppima osakonnajuhataja Krista Neemega ning siis perearsti saatekirja vaja pole.

Toimetaja: TIINA GILL