Ehitus- ja kaeveload

12.01.17

Kaeveluba

Vastavalt Märjamaa valla heakorraeeskirja punktile 6.1 tohib kaevetöid teha ainult vallavalitsuse ja maaüksuse omaniku või valdaja loal.

Kaevelubasid väljastab ehituspetsialist Helgi Tammaru
Telefon: 489 8840 või 5305 2423
E-post: helgi.tammaru@marjamaa.ee

Kaevamisloa blankett

Toimetaja: TIINA GILL