Mittetulundusliku tegevuse I vooru toetused Märjamaa valla 2019. aasta eelarvest

15.01.19

Vastavalt Märjamaa Vallavalituse korraldusele 9. jaanuar 2019 nr 2-1.1/23 "Märjamaa valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste määramine" on 1. vooru esitatud projektitaotluste toetuseks eraldatud valla 2019. aasta eelarvest 28 025 eurot. 

Toetuse saanute nimekirja vaata Seotud failide alt.

Toimetaja: TIINA GILL