Õpilasveoga seotud ülesannete üleandmine MTÜ-le Harjumaa Ühistranspordikeskus

22.02.18

Märjamaa Vallavolikogu 20.02.2018 otsuse nr 39 "Haldusülesande täitmise volitamine ja lepingu sõlmimiseks volituste andmine" alusel annab Märjamaa vald õigusaktidega kohalikule omavalitsusele pandud õpilasveoga seotud ülesannete täitmise ning õpilasveo riigihanke korraldamisega seonduvate ülesannete täitmise üle MTÜ-le Harjumaa Ühistranspordikeskus.
Kuni 31. augustini 2018 korraldatakse õpilastransporti senikehtivate lepingute kohaselt. 

Vt otsus koos analüüsiga.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER