Märjamaa vallavalitsus on ühinenud e-arvekeskusega

11.01.17

Märjamaa Vallavalitsus (registrikood 75022835; tehingupartneri kood 376101) võttis kasutusele Omniva arvete halduse lahenduse ostuarvete tõhusamaks menetlemiseks.  Seoses sellega oleme valmis alates 01.10.2015 vastu võtma digiarveid.

Digiarvetelt saame andmed otse üle kanda meie raamatupidamissüsteemi, millega välistame võimalikud sisestusvead ning kiirendame ettevalmistusi Teie arvete tasumiseks.

Asutustel, kellel on digiarvete võimekus (liitunud operaatoriga Omniva, Opus Capita, Telema või Edisoft) palume võtta ühendust oma operaatoriga.

Asutused, kellel digiarve võimekust veel ei ole, saavad PDF arved edastada meilile: arved@marjamaa.ee

NB! E-kirjaga saates tuleb saata ainult üks PDF formaadis arve ühes e–kirjas + vajadusel selle juurde kuuluvad lisad (aktid, lepingud vm).

Vastavalt Riigi raamatupidamise üldeeskirja § 15 lõige 7 palub Märjamaa Vallavalitsus arvete ülekandmise ajaks 14 kuni 30 päeva (alusdokumentide nõuetekohaseks kontrollimiseks ning tulevaste rahavoogude planeerimiseks).

§15 lõige 8- Ettemaksete tasumist võimaluse korral välditakse.

§ 15 lõige 10 – Raamatupidamisüksused teevad rahalisi ülekandeid maksetähtpäeval.

Toimetaja: TIINA GILL

Läheneb registreeringu õigsuse kinnitamise tähtaeg

11.01.17

Vastavalt majandustegevuse registri seaduse §-le 26 peab ettevõtja iga aasta 15. aprilliks kinnitama registreeringu õigsust, juhul kui  ettevõtja registreerimisest või registreeringu  muutmisest ettevõtja taotluse alusel  on möödunud rohkem kui kolm kuud.

Registreeringu õigsuse kinnitamise eest ei tule tasuda riigilõivu.  Registreeringu õiguse kinnitamise  vormi võib  ettevõtja  esitada posti teel või e-posti teel digitaalallkirjastatult  vallavalitsusele:

Märjamaa Vallavalitsus Tehnika 11 Märjamaa 78304, e-posti aadress: marjamaa@marjamaa.ee.

Ettevõtja võib registreeringu õigsust kinnitada ka   ise  riigiportaali eesti. ee (www.eesti.ee) kaudu.

Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleb kontrollida antud registreeringu andmeid. Registreeringu õigsuse kinnitamise vormi leiate registri kodulehelt http://www.mkm.ee/mtr;  taotluste vormid, vorm 18. 

Märjamaa vallasekretär Maigi Linna

Toimetaja: TIINA GILL