Ametnike haridus

8.10.18

 

Nimi Haridus Eriala Teaduskraad
Heli
Lints
rakenduskõrgharidus kultuurikorraldus  
Mirjam Aasma keskharidus    
Reet Averin kõrgharidus

1) matemaatika ja füüsika õpetaja

2) raamatupidamine

diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Katrin Kalmus kõrgharidus metsamajandus  
Greta Neidre rakenduskõrgharidus loodusteadus bakalaureus
Marge Viska kõrgharidus

sotsiaaltöö

+hariduskorralduse lisaeriala

 
Jaana Unga rakenduskõrgharidus sekretäritöö  
Lea Laurits kõrgharidus teeninduse ökonoomika ja organiseerimine diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Janika Liländer kõrgharidus õigusteadus ja ärijuhtimine  
Maigi Linna keskeriharidus õigusteadus  
Triin Matsalu kõrgharidus ärijuhtimine  
Kirsti Mau keskeriharidus maamõõtmine  
Merle Mets rakenduskõrgharidus raamatupidamine  
Enna Ots kõrgharidus teeninduse ökonoomika ja organiseerimine diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Villu Karu kõrgharidus majandusliku informatsiooni mehhaniseeritud töötlemise organiseeriminee diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Sirje Praks kõrgharidus  sotsiaaltöö sotsiaalteaduse magister
Evi Rooda kõrgharidus õigusteadus diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Helgi Tammaru keskeriharidus tööstus- ja tsiviilehitus  
Lembe Lindsalu kõrgharidus rahandus ja krediit majandusteaduse magister
Margus Vaher kõrgharidus põllumajanduse mehhaniseerimine diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Tiiu Pippar kõrgharidus sisearhitektuur diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Liina Valler rakenduskõrgharidus õigus spetsialiseerumisega tollindusele  

 

Vigala osavallavalitsuse ametnike haridus

Nimi Haridus Eriala Teaduskraad
Priit Kärsna kõrgharidus füüsika  
Fred Puusepp kõrgharidus arhitekt  
Ilme Roosi kõrgharidus;
rakenduslik kõrgharidus
insener-maakorraldaja;
sotsiaaltöö
 
Maiu Haljas keskeriharidus    

 

Toimetaja: TIINA GILL