Bussitransport

31.07.18

Maakonnaliinid 
Läänemaa liinid 
Kaugbussiliinid

Bussipiletid (Go BUs, MK Autobuss, M.K. Reis-X) 
Bussipiletid

 

Bussiliiklus Märjamaalt järgmistel marsruutidel:

Märjamaa–Tallinn 
Märjamaa–Tallinn (Balti jaam)
MärjamaaPärnu 
Märjamaa–Tartu
MärjamaaHaapsalu 
Märjamaa–Rapla 
Märjamaa–Kullamaa 
Märjamaa–Kivi-Vigala
M
ärjamaa–Vana-Vigala
M
ärjamaa–Nurtu 
Märjamaa–Käbiküla  
Märjamaa–Teenuse  Märjamaa–Teenuse tee
Märjamaa–Loodna 
Märjamaa–Haimre 
Märjamaa–Mõisamaa 
Märjamaa–Valgu 
Märjamaa–Kasti
Märjamaa–Kernu kauplus

Bussiliiklus Tallinn–Märjamaa
Tallinn–Märjamaa
Tallinn (Balti jaam)–Märjamaa

Bussiliiklus Vaimõisast järgmistel marsruutidel:
Vaimõisa–Tallinn  
Vaimõisa–Pärnu 
Vaimõisa–Märjamaa

Bussiliiklus Varbolast järgmistel marsruutidel:
Varbola–Tallinn 
Varbola–Pärnu 
Varbola–Rapla 
Varbola–Märjamaa

Bussiliiklus Teenuselt järgmistel marsruutidel:
Teenuse tee–Tallinn 
Teenuse–Pärnu      Teenuse tee–Pärnu
Teenuse–Haapsalu     
Teenuse–Märjamaa     Teenuse tee–Märjamaa 
Teenuse–Vana-Vigala     Teenuse tee–Vana-Vigala 
Teenuse–Kivi-Vigala     Teenuse tee–Kivi-Vigala  
Teenuse–Kullamaa     

Bussiliiklus Orgitalt järgmistel marsruutidel:
Orgita–Tallinn 
Orgita–Pärnu 
Orgita–Haapsalu 
Orgita–Tartu 
Orgita–Rapla 
Orgita–Märjamaa 
Orgita–Vana-Vigala 
Orgita–Kivi-Vigala

Bussiliiklus Lemmiku peatusest Märjamaal järgmistel marsruutidel:
Lemmiku–Tallinn 
Lemmiku–Pärnu 
Lemmiku–Haapsalu 
Lemmiku–Rapla 
Lemmiku–Märjamaa 
Lemmiku–Teenuse     Lemmiku–Teenuse tee 
Lemmiku–Vana-Vigala 
Lemmiku–Kivi-Vigala 
Lemmiku–Haimre

Bussiliiklus Kirikuvärava peatusest Märjamaal järgmistel marsruutidel:
Kirikuvärava–Tallinn 
Kirikuvärava–Pärnu 
Kirikuvärava–Rapla 
Kirikuvärava–Märjamaa
Kirikuvärava–Teenuse 
Kirikuvärava–Vana-Vigala 
Kirikuvärava–Kivi-Vigala

Bussiliiklus Kivi-Vigalast:
Kivi-Vigala–Tallinn 
Kivi-Vigala–Pärnu 
Kivi-Vigala–Haapsalu 
Kivi-Vigala–Märjamaa 
Kivi-Vigala–Vana-Vigala 
Kivi-Vigala–Teenuse 
Kivi-Vigala–Kullamaa

Bussiliiklus Vana-Vigalast:
Vana-Vigala–Tallinn
Vana-Vigala–Pärnu 
Vana-Vigala–Haapsalu 
Vana-Vigala–Märjamaa 
Vana-Vigala–Kivi-Vigala 
Vana-Vigala–Teenuse 
Vana-Vigala–Kullamaa

Vene peatusest Tallinna:
Vene–Tallinn 
Vene–Pärnu 
Vene–Rapla 
Vene–Märjamaa

Toimetaja: TIINA GILL
31.07.18

Seoses bussiliini 267 Tallinn-Märjamaa-Pärnu-Karksi-Nuia väljumisaja hilisemaks muutumisega 1. juulist 2018 on uuendatud ka liini 32 (Märjamaa-Valgu-Nurtu/käigus E-P)

Õhtune graafik:

Kirikuvärava   18.30
Märjamaa       18.31
Lemmiku         18.32
...
Valgu              18.52
.....
Nurme             19.05

 

ja liini 31 (Märjamaa-Päärdu-Kivi-Vigala-Teenuse-Märjamaa/käigus E-R

Õhtune graafik:

Kirikuvärava   18.25
Märjamaa       18.27
Lemmiku         18.28
...
Päärdu            18.49
Kivi-Vigala      19.00
....
Vana-Vigala    19.14
Teenuse          19.19
...
Märjamaa        19.47

allikas: www.peatus.ee

 

Nende kahe liini operaator Hansa Bussiliinid Rapla kontakt
Telefon (+372) 483 3311
E-post: rapla@hansaliinid.ee

Toimetaja: TIINA GILL

Miks ikkagi tasuline bussisõit?

4.07.18

Nüüd oleks Eesti nagu jälle kaheks löödud: peaaegu poolele Eestile on ühistransport tasuta, teisele poolele soodustustega. Ja rahul pole kumbki pool: seal, kus transport tasuta, ei liigu see piisava tihedusega ega pole teed korras. Sellel poolel aga, kus transport osaliselt tasuta, vaadatakse teist poolt vingus näoga – teie saate ju päris tasuta.

Segadust ja mittemõistmist on palju.

Üritan siin veel kord lahti rääkida, miks meie otsustasime oma piirkonnas 0-hinnaga pileteid ehk tasuta bussisõitu mitte rakendada. Alustagem natuke kaugemalt.

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on piirkondlik ühistranspordikeskus, mis korraldab maakonna avalike bussiliinide ühistransporti selle aasta algusest. Haldusreformi käigus liitusid vabatahtlikult Harjumaa, Raplamaa, Läänemaa ja Lääne-Virumaa kohalikud omavalitsused üheks keskuseks. Keskuse liikmeteks on 29 selle piirkonna linna ja valda (kokku on piirkonnas 31 kohalikku omavalitsust) ja piirkonnas elab 36% Eesti maaelanikkonnast. Seega on loodud keskus arvestatav jõud ühistranspordi korraldamisel.

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevuspiirkonnas moodustab keskuse poolt korraldatav avalik liinivedu ligi 50% vabariigis toimivast ühistranspordist (rong+buss). Sellest tulenevalt tähendaks tasuta ühistranspordi sisseviimine Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevuspiirkonnas poolte ühistranspordi kasutajate ebavõrdset kohtlemist (rong jääb ju tasuliseks).

Teiseks. Ainuüksi Harjumaal katavad kommertsbussiliinid ligi 40% bussidega osutatavast ühistranspordist. Siia lisandub linnalähirong, millega näiteks 2017. aastal tehti Harjumaal kokku ca 3,3 miljonit sõitu. Harju maakonnas on ühistranspordi nõudlus kasvanud väga kiiresti. Lisaks praegusele läbisõidule (6,7 miljonit liinikilomeetrit) oleks tasuta ühistranspordi korral vaja korraldada riigihanked vedaja leidmiseks (kommertsliinid ju kaovad!) veel sellel aastal vähemalt 4,5 miljonile liinikilomeetrile ja lähema viie aasta jooksul veel 5 miljonile liinikilomeetrile. Tasuta ühistranspordi sisseviimine seaks kahtluse alla maakondlike kommertsliinide toimivuse, kuivõrd nad ei suuda konkureerida tasuta avalike bussiliinidega. Kommertsalustel töötavate bussiliinide tegevuse lõpetamisel halveneb oluliselt elanike ühistranspordi teenuse kättesaadavus, kuivõrd pole võimalik kohe kõiki kommertsliine avalike liinidega asendada, ja samas tekib avalike busside ületäituvus, mistõttu halveneb oluliselt reisijateveo kvaliteet.

Kolmandaks. Läbi kaalumata on tasuta bussitranspordi mõjud raudteel toimuvale reisijateveole, mis omab piirkonna ühistranspordi korralduses olulist kohta, olles lisaks kiiresti kasvava osakaaluga. Riigi doteeritavate rongiliinidega paralleelselt toimuv tasuta bussitransport tähendaks raudteetranspordi ebavõrdset kohtlemist, vähendades rongisõitjate arvu ja reisijakilomeetreid. Niisugune investeeringute ja toetuste ebaefektiivne kasutamine tooks samuti kaasa kiire, mugava ja keskkonnasõbraliku raudteetranspordi kasutajate arvu vähenemise ja riigipoolse raudteetranspordi dotatsiooni vajaduse kasvu.

Avaliku teenindamise lepinguga hõlmatud liinide osas tasuta bussitranspordi elluviimisel kasvaksid Põhja-Eesti ühistranspordi kogukulud märkimisväärselt. Tasuta ühistranspordiks kulutatavate summade ulatuses oleks mõistlik teha hoopis investeeringuid kiirema, säästlikuma, kvaliteetsema ja tihedama liinivõrgu arendamiseks. Me ei toeta väljapakutud viisil tasuta bussitranspordi kontekstis ühtegi toimingut, millel oleks negatiivne mõju selle toetusega hõlmamata ühistranspordi segmentidele või Põhja- Eesti ühistranspordi tervikpildile.

Neljandaks. Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse piirkonna paremaks teenindamiseks Lääne-Virumaal ja Raplamaal on vajalik nende liinivõrkude tihendamine ja ühildamine Harjumaa liinivõrguga. Samuti tuleb korraldada nende maakondade piletisüsteemide integreerimine. Analüüsid tariifisüsteemide integreerimiseks ja tsoonitariifide kehtestamiseks teeme me lähikuudel ning piletisüsteemid on võimalik ühendada 2019. aasta alguses.

Põhja- Eesti Ühistranspordikeskus tegi ka ettepaneku kehtestada tasuta bussisõit kõigile puuetega inimestele sõltumata nende vanusest. Kahjuks ei leidnud see maanteeameti poolt toetust. Samuti on meil ettepanek kaaluda täiendavalt eraldatavate vahendite arvel seniste sõidusoodustuste ühtset ülevaatamist, võimaldades eristada sõitjate gruppe (nt õpilased, pensionärid), samuti geograafilisi või asustustiheduse kriteeriume. Põhja-Eesti keskuse kontekstis peame eriliselt vajalikuks liinivõrgu arendamist ja terviklahenduste väljatöötamist, mis arvestaks rohkem inimeste tegelike vajadustega ning vähendaks tööandjate vajadust töötajate vedu ise korraldada.

Kinnituseks toon siin mullu detsembris ja tänavu jaanuaris läbi viidud Kantar Emori uuringuandmed, kus käsitletakse Harjumaa – väljaarvatud Tallinn – ning Kohila ja Rapla valla elanike liikumisviise. (Uuring on vabalt kättesaadav maanteeameti kodulehel: https://www.mnt.ee/sites/default/files/harjuliikuvusuuringu2017_aruanne2018.pdf)

Küsimusele "Kuivõrd järgmised tingimused paneks Teid vähendama auto kasutamist ning otsustama ühistranspordi kasuks?" vastas ainult 14% küsitletuist, et "ühistranspordi soodsam hind". Oluliselt mõjusamateks osutusid sobivamad ühistranspordi liinid (44%), ühtne piletisüsteem (38%), kiirem ühistransport (37%) ja paremad „pargi ja reisi" tingimused (34%).

 

Vello Jõgisoo
MTÜ Põhja–Eesti Ühistranspordikeskuse tegevjuht

Toimetaja: TIINA GILL

Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri hind ja piletihind

3.07.18

Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri hind ja piletihind sõitjateveol Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus poolt korraldatavas bussiliikluses maakonnaliinil ja kaugliinil 

Toimetaja: TIINA GILL

Bussiliinil 267 muutuvad väljumisajad

27.06.18

Alates 1. juulist 2018 hakkab Taisto Liinid teenindama nelja maakonda läbivat paljude peatustega kaugbussiliini 267 Karksi-Nuia – Mõisaküla – Kilingi-Nõmme – Pärnu – Pärnu-Jaagupi – Märjamaa – Tallinn. Buss hakkab väljuma esmaspäevast kuni laupäevani Karksi-Nuiast kell 6.10 ja pühapäeviti kell 11.55. Tallinnast väljub buss iga päev kell 17.15.

Märjamaalt väljub buss Tallinna suunal esmaspäevast laupäevani endisel ajal kell 8.45, pühapäevane buss väljub senise 14.26 asemel 14.30 ning jõuab Tallinna viis minutit hiljem s.t praeguse 15.30 asemel 15.35.

Pärnu suunal väljub buss 1. juulist senise 18.10 asemel kell 18.20 ning jõuab Pärnusse 19.05 asemel kell 19.20.

Toimetaja: TIINA GILL

Bussifirmade infotelefonid

31.07.18
AS GoBus 12 012, 640 4000
Teenindab liine:
354 Pärnu–Tallinn
355 Tallinn–Märjamaa–Pärnu
358 Tallinn–Märjamaa–Vigala–Pärnu-Jaagupi–Pärnu
 
Teenindab liine:
15 Rapla–Kodila–Varbola–Pajaka
30 Märjamaa–Kernu–Harutee–Tallinn
31 Märjamaa–Loodna–Teenuse–Vigala–Päärdu–Märjamaa
32 Märjamaa–Valgu–Nurtu
33 Märjamaa–Valgu–Päärdu–Nurtu
34 Rapla–Raikküla–ValguPäärdu–Märjamaa
35 Märjamaa–Kivi-Vigala
36 Märjamaa–Kullamaa
37 Rapla–Kabala–Märjamaa; Rapla–Märjamaa
38 Märjamaa–Haimre–Mõisamaa
39 Märjamaa–Vana-Vigala–Märjamaa
 
Taisto Express OÜ 518 8493 (7.00-19.00)
Teenindab liini: 
213 Tallinn–Pärnu
 
Taisto Liinid OÜ 518 8493 (7.00-19.00)
Teenindab liine:
267 Tallinn–Märjamaa–Pärnu-Jaagupi–Pärnu
360 Tallinn–Märjamaa–Vigala–Pärnu-Jaagupi–Pärnu
 
Teenindab liini:
271 Tallinn–Märjamaa–Pärnu–Karski-Nuia
 
Aktsiaselts MK Autobuss 5551 5316 (E-R 8.00-17.00)
Teenindab liini:
887 Tallinn–Märjamaa–Pärnu–Ikla piiripunkt
 
MK Reis-X OÜ 5556 4006 (E-R 8.00-17.00)
Teenindab liine:
153 Tartu–Paide–Türi–Rapla–Märjamaa–Risti–Haapsalu
317 Haapsalu–Märjamaa
321 Haapsalu–Pärnu
Toimetaja: TIINA GILL

Vaimõisast saab bussiga Tallinna sõita kell 7.42

7.03.18
Liinil 354 Pärnu-Tallinn on lisandunud peatus Vaimõisas. Alates veebruari keskpaigast saavad Vaimõisa inimesed Tallinna sõita ka kell 7.42. 
Toimetaja: TIINA GILL

Muudatused bussiliikluses alates 1. märtsist

23.02.18

Liin nr 153 Haapsalu-Risti-Märjamaa-Rapla-Türi-Paide-Tartu väljub alates 1. märtsist Märjamaalt 2 minutit varem, senise 7.34 asemel väljub buss 7.32.

Alates 5. märtsist peatub liin 887 Tallinn-Märjamaa-Pärnu ka Vene peatuses 10.03 ja Tallinna poole sõites kell 14.42.

Toimetaja: TIINA GILL

Õpilasliinid 2017/2018

28.11.17

LIIN NR 1 SIPA – MÄRJAMAA. Vedaja OÜ Netsest. Bussijuht Mihkel Rohtlaan tel 5647 6342

LIIN NR 2 VALGU – MÄRJAMAA IVedaja fie Kalle Teekivi/OÜ Perebuss. Bussijuht Jüri Maajärv tel 527 7428

LIIN NR 3 VALGU – MÄRJAMAA II. Vedaja OÜ Netsest. Bussijuht Jaan Kristal tel 526 9782

LIIN NR 4 KONUVERE – MÄRJAMAA GÜMNAASIUM. Vedaja fie Kalle Teekivi/OÜ Perebuss. Bussijuht Jaanus Pärnpuu tel 508 4575

LIIN NR 5 VARBOLA KOOL. Vedaja fie Kalle Teekivi/OÜ Perebuss. Bussijuht Kalle Teekivi tel 516 0874

LIIN NR 6 VARBOLA – MÄRJAMAA GÜMNAASIUM I. Vedaja fie Kalle Teekivi/OÜ Perebuss. Bussijuht Aare Tammaru tel 5656 0789

LIIN NR 7 VARBOLA – MÄRJAMAA GÜMNAASIUM II. Vedaja AS ATKO Grupp. Bussijuht Aivo Sisas tel 552 5849 

LIIN NR 8 KULLAMAA KESKKOOL. Vedaja OÜ Netsest. Bussijuht Veljo Vessart 5647 3020

LIIN VANA-VIGALA PÕHIKOOL. Vedaja Vigala vald. Bussijuht Raivu Ülemaante 526 7344

Toimetaja: TIINA GILL

Kaugbussiliini 358 uus sõiduplaan alates 1. oktoobrist on kinnitatud

26.09.17

Kaugbussiliinil 358 Pärnu - Pärnu-Jaagupi - Vigala - Märjamaa - Tallinn muutub sõiduplaan alates 1. oktoobrist ainult Pärnust kuni Lemmiku peatuseni. Pärnust väljub buss senise 12.30 asemel kell 12.20. Märjamaal on buss endiselt kell 13.48.

Muudetud peatuste ajad Vigala ja Märjamaa vallas:

Jädivere         12:57
Poti                13:00
Kivi-Vigala     13:02
Raba              13:04
Araste            13:06
Kesk-Vigala    13:08
Oese              13:10
Jaama            13:12
Vana-Vigala    13:17
Tiduvere          13:20
Teenuse tee    13:23
Tolli tee            13:25
Tolli                  13:27
Kuuda              13:29
Paeküla           13:31
Postijaama      13:34
Lemmiku         13:37

Toimetaja: TIINA GILL

Pärnu suunal ei lisandu sõiduvõimalusi

22.09.17
AS GoBus andmetel ei hakka liin 357 marsruudil Tallinn - Pärnu 1. oktoobrist peatuma Varbolas ja Märjamaal nagu algul lootsime. Kahjuks jääb kehtima endine sõiduplaan ilma peatusteta meie vallas. 
Toimetaja: TIINA GILL

Bussiliini nr 31 Märjamaa-Loodna-Teenuse-Vigala-Päärdu-Märjamaa väljumisajad muutuvad 15 minutit hilisemaks

18.09.17
Alates 25. septembrist väljub bussiliini nr 31 Märjamaa-Loodna-Teenuse-Vigala-Päärdu-Märjamaa senise 15.00 asemel Märjamaalt kell 15.15. 15 minuti võrra muutuvad ka kõigi teiste peatuste ajad: Loodnal on buss kell 15.35, Teenusel 15.45, Vigalas 16.00 ja Päärdus 16.14. Tagasi Märjamaale jõuab buss kell 16.37. 
Toimetaja: TIINA GILL

11. septembrist muutub liini nr 31 väljumisaeg

6.09.17
Alates 11. septembrist väljub bussiliini nr 31 Märjamaa-Loodna-Teenuse-Vigala-Päärdu-Märjamaa senise 14.50 asemel Märjamaalt kell 15.00. 10 minuti võrra muutuvad ka kõigi teiste peatuste ajad: Loodnal on buss kell 15.20, Teenusel 15.30, Vigalas 15.45 ja Päärdus 15.59. Tagasi Märjamaale jõuab buss kell 16.22. 
Toimetaja: TIINA GILL

Muudatused liinide nr 30 ja nr 31 sõiduplaanis alates 01.09.2017

22.08.17
 
enlightened Alates 1. septembrist 2017 pikeneb liin nr 30 ning Märjamaa - Kernu asemel sõidab liin marsruudil Märjamaa - Kernu - Tallinn (Balti jaam). Muutuvad ka väljumisajad. Märjamaalt väljub buss kell 6.00 ja kell 11.45 (Balti jaama saabub buss vastavalt kell 7.30 ja kell 13.15). Tallinnast Balti jaamast väljub buss kell 7.50 ja 15.00 (Märjamaale jõuab buss kell 9.15 ja 16.25). 

Buss on käigust tööpäevadel. 

enlightened Alates 1. septembrist 2017 muutuvad väljumisajad liinil nr 31 Päärdu-Teenuse.

Liin nr 30 Märjamaa-Kernu sõiduplaan alates 01.09.2017. 

Liin nr 31 Päärdu-Teenuse sõiduplaan alates 01.09.2017 

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa elanike sõiduvajaduse uuringu tulemused

18.01.17
Ajavahemikul  18.11-05.12.2016 viidi läbi küsitlus, et uurida Märjamaa elanike rahulolu Tallinn - Märjamaa - Pärnu bussitranspordi- ja selle ühildumise kohta maakonna bussiliinidega Märjamaa vallas. Uuringu tulemused leiate lisatud failist.
Toimetaja: TIINA GILL