Märjamaa Vallavolikogu 15.10.2019 otsusega nr 155 algatati Vaimõisa külas asuva Paemurrumetsa (kü tunnus 50401:006:0003) ja Otsa (kü tunnus 50401:006:0051) maaüksuste detailplaneering ja jäeti...

Vaimõisa külas asuva Paemurrumetsa ja Otsa maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Märjamaa Vallavolikogu 15.10.2019 otsusega nr 155 algatati Vaimõisa külas asuva Paemurrumetsa (kü tunnus 50401:006:0003) ja Otsa (kü tunnus 50401:006:0051) maaüksuste detailplaneering ja jäeti...

Staatus: kehtestatud
Staatus: kehtestatud
Staatus: kehtestatud
Staatus: kehtetuks tunnistatud
Staatus: menetluses
Staatus: kehtestatud