Jäätmemajandusest

28.05.18

Elanikel on võimalik tasuta ära anda mitmesuguseid jäätmeid Märjamaa jäätmejaamas:

Aadress: Jaama 5, Märjamaa alev
Avatud
K 13.00 – 19.00,
N 13.00 – 19.00,
R 13.00 – 19.00,
L 10.00 – 16.00

Telefon 5345 4938

Märjamaa jäätmejaama operaator on AS Eesti Keskkonnateenused
Telefon 1919
info@keskkonnateemused.ee

Operaatori infotelefon 5345 4938, marjamaajj@keskkonnateenused.ee

Jäätmejaamas võetakse eraisikutelt tasuta vastu alljärgnevaid jäätmeid:

 1. tootjavastutus organisatsiooni kaetud jäätmeliigid (paber, kartongpakend; sega pakendijäätmed sh vahtpolüstüroolpakend) vastuvõtt;
 2. plastide vastuvõtt;
 3. tekstiili vastuvõtt;
 4. metallid,  vanaraud vastuvõtt;
 5. elektri- ja elektroonikaseadmed (komplektne olmeelektroonika) vastuvõtt;
 6. suurjäätmete  (sh mööbliesemed: diivanid, lauad, toolid, kapid, riiulid, madratsid, vaibad, kardinad; sanitaartehnika:  vannid, kraanikausid, wc-potid vastuvõtt;
 7. sõiduauto rehvide vastuvõtt;
 8. lehtklaasi, klaasi vastuvõtt;
 9. ohtlike jäätmete vastuvõtt;
 10. eterniit – (hooajaline vastuvõtt). NB! Palume ette helistada tel 5345 4938, et kontrollida konteineri täituvust!

Palume jäätmejaama külastada ainult lahtioleku aegadel.

 

Jäätmejaama mitte tuua

 • ehitus- ja lammutusjäätmeid;
 • autolammutuse jääke,
 • prügi (segaolmejäätmed);
 • aia- ja haljastujäätmeid,
 • raiejäätmeid (oksad),
 • puitjäätmeid.

Lähim jäätmejaam on Rapla Mäepere jäätmejaam.
Asukoht: Ülejõe küla Rapla vald
Operaatori tel 484 2237, 512 5847
info@rjkk.ee

 

Pakendiseaduse tekst  

Kui soovite loobuda korraldatud jäätmeveost, siis esitage taotlus hiljemalt 21. jaanuariks 

BLANKETID
Korraldatud jäätmeveost loobumise taotlus (e-vorm) 
Ühise jäätmemahuti kasutamise kokkulepe 
Jäätmeõiend

Toimetaja: TIINA GILL

Pakendikonteinerite kasutusest Pargi 1 ja Pargi 2 Vana-Vigalas

13.04.18

Vana-Vigala külas Pargi 1 ja Pargi 2 viidi segapakendikonteinerite kõrvalt ära paberpakendikonteinerid. See tähendab, et nüüdsest ka kõik paber- ja papp-pakendid võib panna alles jäänud konteinerisse, kuigi konteineril selliseid kirju pole. Kindlasti pole need konteinerid mõeldud aga vanapaberile (vaid ainult pakenditele). Vanapaberi jaoks saavad korterelamud tellida vajadusel eraldi konteineri.

Palun elanikel teada anda nimetatud konteinerite ületäitumisest vigala@vigala.ee. Vajadusel suhtleme pakendiorganisatsiooniga nende konteinerite suuremate konteinerite vastu välja vahetamiseks või tihedamaks veosageduseks.

 

Üks TVO avalik segapakendikonteiner asub asulas veel Pikk t 5 töökodade juures.

Kõikjal mujal vallas võib kollastesse pakendikonteineritesse panna kõiki liike pakendeid (sh paber- ja papp-pakendid) olenemata konteineritel olevatest kirjadest.

Toimetaja: TIINA GILL

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata esitab kinnistu omanik/jäätmevaldaja kohalikule omavalitsusele vastava taotluse

21.03.18

Tulenevalt Jäätmeseadusest (§ 69) tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajal esitada iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Hõlmab ka suvilate perioodilist vabastamist sügisel ja talvel kui suvekodus ei viibita.

Seetõttu palume isikutel, kes on saanud korraldatud jäätmeveo vabastuse ja nimetatud kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud, esitada kohalikule omavalitsusele hiljemalt 20. jaanuariks 2018. a sellekohane kirjalik kinnitus.

Jäätmevaldajad, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse alates 21. jaanuarist 2018 korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks.

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata esitab kinnistu omanik/jäätmevaldaja kohalikule omavalitsusele vastava taotluse. Taotluses palun ära märkida mitteliitumise periood ja põhjendus. Elamu kasutamisel suvekoduna (suvilana) tuleb taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist perioodile, millal seda ei kasutata (näidata ära kuud).

Mitteliitunuks lugemise taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja (kinnistu omanik) erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid juhul kui kohalik omavalitsus on eelnevalt veendunud, et vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

Kinnitus palun saata aadressil: Tehnika tn 11, Märjamaa alev, 78304 Raplamaa või e-posti aadressil: marjamaa@marjamaa.ee.

Jäätmeveost loobumise e-vorm

Lisainfo:
Greta Neidre
tel 5668 8591

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Toimetaja: TIINA GILL

Jäätmete äraandmisekohad Märjamaa vallas

2.01.18

MÄRJAMAA JÄÄTMEJAAM

Paberi- ja kartongikonteinerisse (sinist värvi  2,5 m3) võib panna:  

 • ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjal;
 • vanad raamatud, töövihikud, igasugune muu trüki- ja paljunduspaber;
 • joonistus- ja kirjutuspaber;
 • pappkastid ja –karbid, lainepapp, jõupaber, paberkotid jm puhtad paberpakendid.

NB!     Paberi- ja papikonteinerisse ei sobi määrdunud, vettinud ega märg paber ja papp,
kopeerimispaber, kleepsildid, teibid, kleepsud, kommipaberid ning muud toiduainete pakendid.

 

Segapakendi- ehk pakendijäätmete konteinerisse (kollast värvi  2,5 m3) võib panna: 

 • plastpakendid nagu kile, plastnõud ja –karbid, suhteliselt puhtad jogurti- ja võitopsid, õli- ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ning hooldustoodete pakendid ja muud puhtad plastpakendid;
 • kaaspakendid nagu valgest ja värvilisest klaasist pudelid ning purgid ja muud puhtad klaaspakendid;
 • metall- ja alumiiniumpakendid, toidu- ja joogipakendi kaaned ja korgid, konservipakendid;
 • joogikartong nagu kartongist piima-, mahla- ja veinipakendid ja muud puhtad kartongpakendid.

NB!  Pakendikonteinerisse paigaldamisel peavad pakendijäätmed olema tühjad ja puhtad

Pakendikonteinerisse ei sobi lehtklaas, elektripirnid, kummist tooted ega mänguasjad, samuti olmejäätmed, ohtlikud jäätmed ega muud sinna sobimatud jäätmed, toidu- ja muud biojäätmed, vanad riided ja jalanõud, tühjendamata ja määrdunud pakendid, tootega täidetud aerosoolpudelid ja kemikaalide pakendid.

Muud konteinerid:

30 m3 multiliftkonteiner   -   sõiduautorehvid
30 m3 multiliftkonteiner   -   vanametall ja metallijäätmed
30 m3 multiliftkonteiner   -   suuregabariidilised jäätmed (mööbel)
konteiner                         -   lehtklaasi kogumiseks
konteiner                         -   plastikjäätmete kogumiseks

Jäätmejaama hoones

 • vahtpolüstürooli  kogumine

Ohtlike jäätmete konteiner

 • pliiakud, FeCd- akud, NiCd- akud, akude elektrolüüdid, patareid;
 • ohtlike ainetega saastunud filtrimaterjal, puhastuskaltsud;
 • ohtlikke aineid sisaldav (reostunud) pakend;
 • mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid;
 • kemikaalid, pestitsiidid;
 • päevavalguslambid, elavhõbeda jäätmed;
 • värvid, trükivärvid, liimid, vaigud;
 • vanad ravimid

Elektroonika jäätmete kogumiskonteiner

 • kodumajapidamises tekkinud EES- jäätmed

Märjamaa Jäätmejaama asukoht:  Märjamaa alev, Jaama  tn 5
Lahtioleku ajad: N, R  14.00 – 19.00, L 10.00 – 16.00
Märjamaa Jäätmejaama operaatoriks on AS Eesti  Keskkonnateenused
Kontaktandmed: tel 5080580, 53454938; e-post gert.neiland@ekkt.ee

 

JÄÄTMETE KOGUMISPUNKTID

 

konteineri nimetus

asukoht

Haimre segapakendikonteiner  töökoja platsil
  paberi- ja kartongikonteiner  töökoja platsil

Kasti                   

segapakendikonteiner 

Kasti asulatee ääres Kasti keskuse 9 vastas

 

paberi- ja kartongi konteiner   

Kasti asulatee ääres Kasti 9 keskuse vastas

 

patareide kogumiskast

OÜ Orgita Põld kontori seinal

Kivi-Vigala segapakendikonteiner  Kollane tn 3/4 elamu juures
  segapakendikonteiner  Tarbijate Ühistu kinnistul
  segapakendikonteiner  Valge tn 1 elamu kinnistul
  segapakendikonteiner  Lasteaia põik 2 elamu kinnistul
Konuvere segapakendikonteiner  2 korruselise elamu juures
Kurevere segapakendikonteiner  Niine kinnistu

Laukna

segapakendikonteiner 

elamu nr 9 parklas

 

paberi- ja kartongi konteiner

elamu nr 9 parklas

 

patareide kogumise kast

Laukna bensiinijaamas

 

EES- jäätmete kogumiskonteiner

Laukna bensiinijaama territooriumil

Loodna segapakendikonteiner  bussipeatuse ootepaviljoni juures
Maidla segapakendikonteiner  Maidla mõisa läheduses tee ääres
Moka segapakendikonteiner  rahvamaja juures
Mõisamaa segapakendikonteiner  Mõisamaa mõisa läheduses juures tee ääres

Märjamaa

segapakendikonteiner 

Harda pood (Pärnu mnt 74) parklas 

 

segapakendikonteiner 

Pärnu mnt 67a

 

paberi- ja pakendi konteiner

Pärnu mnt 67a

 

segapakendikonteiner          

Märjamaa Vallavalitsuse parklas

 

paberi- ja kartongi konteiner

Harda pood (Pärnu mnt 74) parklas

 

paberi- ja kartongi konteiner       

Märjamaa Vallavalitsuse parklas

 

paberi- ja kartongi konteiner

Niidupargi tänav

 

segapakendikonteiner 

Niidupargi tänav

 

segapakendikonteiner 

Sireli ja Vahtra tänava ristmik

 

paberi- ja kartongi konteiner

Sireli ja Vahtra tänava ristmik

 

segapakendikonteiner 

Lemmiku bussipeatuse juures

 

segapakendikonteiner 

Meierei tänaval ülepumpla juures

 

segapakendikonteiner 

Välja tänav

  segapakendikonteiner  Ristiku tänav

 

patareide kogumiskast               

Märjamaa Vallavalitsuses

 

patareide kogumiskast

Lemmiku poe seinal

 

patareide kogumiskast

Siki poes

 

patareide kogumiskast

Edu poes

 

patareide kogumiskast

Manni äri kingapoes

Ohukotsu segapakendikonteiner  2 korruselise elamu juures tee ääres

Ojaäärse küla

segapakendikonteiner 

Nurtu bussipeatuse ootepaviljoni juures

Orgita segapakendikonteiner  3-korruseliste elamute  parklas
  segapakendikonteiner  Midrimaa lasteaia tee ääres
  paberi- ja kartongikonteiner Midrimaa lasteaed tee ääres
  paberi- ja kartongikonteiner 3- korruseliste elamute parklas
  segapakendikonteiner  Orgita–Päädeva tee ääres enne katlamaja

Põlli küla

segapakendikonteiner 

Põlli külas

Päärdu segapakendikonteiner  Linnamaja kinnistul
Russalu segapakendikonteiner  Russalu seltsimaja kõrval tee ääres
Sipa segapakendikonteiner  3-korruselise elamu nr 21  juures
  paberi- ja kartonikonteiner 3-korruselise elamu nr 21 juures
  paberi- ja kartongikonteiner Sipa parklas
  segapakendikonteiner  Sipa parklas
Teenuse segapakendikonteiner  Teenuse mõisa ait-kuivati juures
  patareide kogumiskast Teenuse kaupluses
  paberi- ja kartongikonteiner Teenuse mõisa juures
Tõnumaa segapakendikonteiner  Rahvamaja kinnistul

Vaimõisa

segapakendikonteiner 

mõisa läheduses tee ääres

  segapakendikonteiner  Vaimõisa–Kõrvetaguse tee ääres
Valgu segapakendikonteiner  rahvamaja vastas parkimisplatsil
  paberi- ja kartongikonteiner rahvamaja vastas parkimisplatsil
  segapakendikonteiner  Valgu keskuse 8 parklas

Vana-Nurtu

segapakendikonteiner 

bussipeatuse ootepaviljoni juures

Vana-Vigala segapakendikonteiner  Jaama kaupluse juures
  segapakendikonteiner  Kirsiaia tn 1,3 kinnistul
   2 segapakendikonteinerit  Tehnika- ja Teeninduskooli töökodade juures
  paberi- ja kartongikonteiner Tehnika- ja Teeninduskooli töökodade juures
  segapakendikonteiner  Pargi t 1
  paberi- ja kartongikonteiner Pargi t 1
  segapakendikonteiner  Pargi t 2
  paberi- ja kartongikonteiner Pargi t 2
Varbola segapakendikonteiner  uute elamute taga tee ääres
  segapakendikonteiner  Varbola elamu nr 86 juures
  paberi- ja kartongikonteiner uute elamute taga tee ääres
  paberi- ja kartongikonteiner Varbola võimla taga katlamaja juures
  patareide kogumiskast Rita poes
  patareide kogumiskast endise TÜ kaupluse juures elektriposti küljes

Velise

segapakendikonteiner 

seltsimaja parklas

 

paberi- ja kartongi konteiner

seltsimaja parkla

Velisemõisa segapakendikonteiner  esimese 2 korruselise elamu juures
Vängla segapakendikonteiner  Vänglaveski kinnistul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTEGA HEITVEE JA FEKAALIDE VASTUVÕTT
Märjamaal Matsalu Veevärk AS purgimiskohas

VANAMETALLI VASTUVÕTT 
SULETD 1. november 2017 – 1. märts 2018 
Taebla auto (Servik OÜ) Uus 8, Märjamaa alev
Lahtioleku ajad: E-R 9.00 – 17.00
Info tel 5684 4145, marjamaa@taeblaauto.ee
Koduleht: www.taeblaauto.ee        

TAARAAUTOMAAT          
Maximarket
Lahtioleku aeg: E-P  9.00 – 20.00

Rimi
Lahtioleku aeg:  E–P 8.00 – 22.00

Lemmiku pood
Lahtioleku aeg: E–L 9.00 – 20.00, P 9.00 – 18.00

Varbola pood
Lahtioleku aeg: E-L 10.00 - 19.00, P 10.00 - 18.00

Pandipakendit saab ära anda Kivi-Vigalas ja Vana-Vigalas asuvates kauplustes

Toimetaja: TIINA GILL

Ohtlike jäätmete kogumisest

6.11.17

16. septembril 2017 oli võimalus Märjamaa valla elanikkonnal ära anda tasuta ohtlike jäätmeid. Ohtlike jäätmete kogumist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja kogumisringi teenindas aktsiaselts Epler & Lorenz.

Ohtlike jäätmete kogumisauto peatus 20 kogumispunktis, kus elanikel oli võimalus ära anda loodusele ohtu kujutavaid jäätmeid.

Kokku koguti kogumisringil 1547 kg ohtlikke jäätmeid, millest suuremad kogused olid vanad värvid, lakid, liimid - 1469 kg; ohtlikud pakendid - 57 kg; patareid ja akud – 12 kg, vanad ravimid 9 kg. Kogumisaktsioonist võeti aktiivselt osa. Ohtlike jäätmete kogumiseks ja käitlemiseks kulutati 1448,57 eurot, kulutused on kaetud KIKi projekti raames, mille viis läbi MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus..

Toimetaja: TIINA GILL

Jäätmete põletamine lõkkes mürgitab tervist ja keskkonda

21.06.17

Keskkonnaamet tuletab meelde, et jaanilõkkesse sobivad kuiv puit, oksad, immutamata puit, kiletamata papp ja paber ning muu töötlemata looduslik materjal.

„Kahjuks kiputakse sageli lõkkes põletama ka jäätmeid. Mööblit, immutatud või värvitud puitu, vanarehve, plasti või riideid ei tohi lõkkesse visata, kuna nende põletamise korral on tegemist otsese looduse ja inimeste mürgitamisega. Jäätmete põletamisel eraldub õhku hulk kahjulikke saasteaineid, kuna põlemistemperatuur ei tõuse piisavalt kõrgele, et toksilised ühendid ära põleksid," selgitas Keskkonnaameti jäätme peaspetsialist Annika Pertman.

Välisõhku paiskunud mürgised saasteained, näiteks dioksiinid, on silmale nähtamatud ja nende tervisemõju ei avaldu kohe. Suitsu sissehingamisel liiguvad need ained edasi inimese organismi ning võivad põhjustada vähktõbe, väärarenguid ja arengupeetust. Lühiajaline suitsu sees viibimine võib esile kutsuda peavalu, iiveldust ja löövet. Tekkinud suits ja selles olevad saasteained ei mõjuta mitte ainult prügipõletajat, vaid ka tema lähedasi ning kõiki inimesi ja muud elusloodust, kes võivad saasteainetega kokku puutuda nii lõkke lähiümbruses kui ka saastunud aiasaaduseid tarbides.

Lisaks sadestuvad põletamisel tekkinud toksilised ained maapinnale, kandudes edasi põhjavette ja toidulauale ohustades seeläbi kõiki elusolendeid. Kuna paljud saasteainetest on püsivad ja kuhjuvad organismis, kasvavad ohtlike ainete kontsentratsioonid toiduahelas sadu kordi ja võivad toiduahela tipus olevates organismides jõuda mürgiste kontsentratsioonideni.

„Jäätmete lõkkes põletamine toimub ebastabiilselt ja madalamatel temperatuuridel, mistõttu mürgised ühendid ei põle täielikult ära ja temperatuuri kõikumine soodustab gaasiliste saasteainete teket. Jäätmete  põletamisel on ülipeente osakeste kontsentratsioonid võrreldes puhta puidu põletamisega palju kõrgemad, mistõttu prügi põletamist lõketes tuleb vältida," selgitas Keskkonnaameti välisõhu peaspetsialist Arthur Kivi.

Seega on nii inimeste tervise kui ka looduse huvides kõige sobivam moodus jäätmetest vabanemiseks nende liigiti kogumine ning vastavate konteinerite ja jäätmejaamade kasutamine, sest ainult nii saab kindel olla, et jäätmed ei tekita meile ja keskkonnale kahju.

Turvalise jaanitule ja hea elukeskkonna tagamiseks tuleb lisaks keskkonnanõuetele jälgida ka tuleohutusnõudeid, mille kohta saab pikemalt lugeda Päästeameti kodulehel.

Lisainfo:
Annika Pertman
Keskkonnaameti jäätme peaspetsialist
e-post: annika.pertman@keskkonnaamet.ee 
telefon: 5698 8184

Toimetaja: TIINA GILL

Jäätmeveoteenuse hinnad

2.01.18

AS-l Eesti Keskkonnateenused on vastavalt riigihankele omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks vahemikul 01.04.2016 – 30.04.2019.

Teenustasud Märjamaa veopiirkonnas (alates 01.07.2017):

Konteineri maht   (m3)

Regulaarne tühjendus (hind ilma käibemaksuta)

Regulaarne tühjendus (hind koos  käibemaksuga 20%)

Jäätmekott kuni 0,10

1,48

1,78

kuni 0,08

1,19

1,43

kuni 0,14

2,08

2,50

kuni 0,24

2,72

3,26

kuni 0,37

3,55

4,26

kuni 0,66

4,60

5,52

kuni 0,80

5,58

6,70

Kuni 1,10

6,71

8,05

kuni 1,50

9,16

10,99

kuni 2,50

13,08

15,70

kuni 4,50

23,54

28,25

Konteinerite rendi ja teiste lisateenuste hinnad ei muutu.

Täiendavate küsimuste korral palun võtke ühendust tel. 640 08 00 või e-posti aadressil: tallinn@keskkonnateenused.ee

AS Eesti Keskkonnateenused

Toimetaja: TIINA GILL

Miks jäätmevedaja ei tühjendanud minu prügikonteinerit?

12.01.17

Jäätmevedaja poolt võidakse jätta teenus osutamata ja rakendada tühisõidutasu järgmistel juhtudel:

 • Kui jäätmekonteineri ja selle käitlemiseks vajalikud tehnilised nõuded ei ole täidetud.

Konteiner peab asuma seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paikneva kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusel, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt. Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavat kaanega varustatud jäätmekonteinerit (kompaktne, terve, puhas, korralikult suletav), mida on võimalik tühjendada tõstemehhanismi abil jäätmeid kokku pressivasse jäätmeveokisse. Standardsete jäätmekonteinerite nõue tuleneb tühjendamisel kasutatavast vabapuistemeetodist, mille käigus haagitakse konteiner jäätmeveoki tõstemehhanismi külge. Eelmainitud meetodil tühjendades ei kuku nõu masina pressi ega purune konteineri koputamisel telje vastu.

Jäätmete kogumiseks ei sobi: 750-liitrised ratasteta metallkonteinerid (vana, e. eelmine standard); ümmargused konteinerid; konteinerid, millel puudub tühjendamiseks vajalik ääris konteineri ülemises servas, kuna neid ei saa tühjendada tänapäeval kasutatavate jäätmeveokitega.

 • Kui veopäeval, millest jäätmevaldajat oli varem teavitatud, ei olnud jäätmekonteinerit määratud kohal.

Vedaja tühjendab konteineri veograafikus ettenähtud veopäeval kl 6:00-22.00. Konteiner või jäätmekott peavad olema veopäeval kella 6:00-ks pandud välja nähtavale kohale. Kui prügivedaja konteinerit ei näe, siis ei saa ta seda ka tühjendada.

        Kui jäätmevedaja juurdepääs jäätmekonteinerile on takistatud (näiteks ilmastikust tingitud probleemid, läbimatu tee, lahtiselt ringi jooksvad kurjad koerad või muud liikumist segavad takistused).

Juurdesõidutee konteinerile peab olema piisava kandevõimega, tasane ning talvisel ajal lumest puhastatud nii, et prügiauto vabalt läbi pääseks. Konteineri juures peab olema

piisavalt ruumi jäätmete laadimiseks ning juurdepääs konteinerile olema jäätmevedajale ohutu. Kui konteiner ei ole toodud jäätmeveoki lähima võimaliku peatumiskoha juurde, peab konteineri ka käsitsi teisaldamise tee olema kõva pinnaga ja talvel lumest puhastatud. Prügikasti kaanele kogunenud lumemüts tuleb maha lükata. Tõrgete olemasolu korral tuleb vedajat ette teavitada vähemalt üks tööpäev.

 • Kui jäätmekonteineris pole veopäeval üleandmiseks ettenähtud jäätmeid.
 • Kui olmejäätmete konteineris on sobimatud jäätmed, jäätmed, mis ei vasta selle konteineriga kogutavale jäätmeliigile või sisaldavad tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid, sealhulgas kuuma (temperatuuriga üle 40ºC) tuhka, vedelaid ja mudalaadseid jäätmeid; erikäitlust vajavaid jäätmeid; aineid ja esemeid, mis kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokku pressimist.

Siis on jäätmevedajal õigus jätta konteiner tühjendamata ja rakendada tasu tühisõidu eest, mis on võrdsustatav jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega kogumiskonteineri tühjendamise teenustasuga.

 

         Kui vedajal tuleb:

 • ratastel teisaldatavat konteinerit transportida jäätmeveokini käsitsi kaugemalt kui 10 meetrit;
 • jäätmeveokiga tagurdada üle 100 meetri, kui jäätmevaldaja juures ümberpööramise võimalus puudub;
 • kui lukustamata konteiner, värav või tõkkepuu tuleb avada käsitsi;
 • kui konteiner on üle-täitunud;
 • kui vedajal tuleb ära vedada kilekotist jäätmemahuti, mis on kahjustatud tema teisaldamist takistaval määral lindude ja/või loomade poolt;
 • kui vedajal tuleb teostada konteineri ümber paiknevate jäätmete ära-vedu, mida ei saa klassifitseerida konteineriväliste juhuslike jäätmete alla.

NB! Need on nö mugavusteenused ehk jäätmeveo teenusega seotud lisateenused mida vedaja osutab jäätmevaldajale ainult temaga eelnevalt sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale.

Jäätmealast infot, kuidas valla elanik peaks enda tekitatud jäätmete eest hoolt kandma, leiate nii kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast kui ka teile jäätmevedaja poolt saadetud kliendilepingust ja jäätmevedaja veebilehelt.

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Toimetaja: TIINA GILL