Märjamaa valla kalmistud

29.05.18

Märjamaa Viilumäe kalmistu - alevi piiril Pärnu mnt ääres
Kalmistuvaht Hillar Mänd
telefon 5332 7760, 482 2347

Märjamaa kirikuaed
Kalmistuvaht Hillar Mänd
telefon 5332 7760
Viilumäe kalmistu külmkambri kasutamise hinnakiri

Märjamaa õigeusu kalmistu - alevi piiril Haimre pst ääres
Kalmistuvaht Hillar Mänd
telefon 5332 7760

Velise kalmistu
Kalmistuvaht Ene Siimar
telefon 513 2231, 482 5731

Vigala kalmistu
Kalmistuvaht Lilian Mere
telefon 5817 1142

Toimetaja: TIINA GILL

Urnimatused

12.01.17

Märjamaa kalmistuvaht Hillar Männi andmetel on olnud juhuseid, kus Märjamaa surnuaias on urnimatuste puhul tegutsetud kooskõlastamatult. Ka tuhastatu puhul tuleb matus kalmistu kontoris registreerida. Infot saab telefonil 5332 7760. 

Toimetaja: TIINA GILL