Märjamaa Valla Noortekeskus

10.09.18

Pärnu mnt 58, Märjamaa, 78304 Raplamaa               
Juhataja Triin Põri
tel 5301 1419
noortekeskus@marjamaa.ee 
Noorsootöötajad Triinu Reedik ja Piia Sepp
Märjamaa Noortekeskuse tel 5886 3274
noortejuhid@marjamaa.ee

 

Facebook 
Põhimäärus 
Kodukord

Märjamaa Valla Noortekeskuse teenuste hinnakiri

Märjamaa noortekeskus on avatud:  

  • E-N 13.00-19.00
  • R 12.00-18.00 

MÄRJAMAA NOORTEKESKUS ON SULETUD 18.06-22.06.2018 SEOSES LINNALAAGRI TOIMUMISEGA

Sipa noortetuba avatud teisipäeviti ja neljapäeviti 15.00-19.00.
Noorsootöötaja Lidia Rass 
sipanoortetuba@marjamaa.ee.

Varbola noortetuba on avatud erinevatel aegadel. Täpsemat informatsiooni Varbola noortetoa tegemiste kohta saab nende Facebooki lehelt.
Varbola noortetoas toimetab Anu Linnamägi, tel 5556 6661, e-post anu.linnamagi@gmail.com

 

 

              

Toimetaja: TIINA GILL
11.09.18
Toimetaja: TIINA GILL
11.09.18
Toimetaja: TIINA GILL
10.09.18
Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa noortekeskus võtab tööle noorsootöötaja

7.09.18
Toimetaja: TIINA GILL
10.09.18
Toimetaja: TIINA GILL
6.09.18
Toimetaja: TIINA GILL
27.08.18
Toimetaja: TIINA GILL
18.04.18


Toimetaja: TIINA GILL

Kutsume noori terviseteadlikumalt mõtlema ja käituma

12.04.18

Märjamaa noortekeskuses on aprillist oktoobrini eriti suure tähelepanu all noorte tervis. Projekti „Liigun, söön ja mõtlen tervelt" raames viiakse noorte jaoks ja koos noortega läbi erinevaid tegevusi, mille eesmärgiks on tõsta noorte terviseteadlikkust ja vähendada riskikäitumist.

Aprillis-mais keskendutakse tervislikule toitumisele, septembris-oktoobris vaimsele tervisele. Aprillist oktoobrini pannakse läbivalt rõhku aktiivsele liikumisele.

Projekt sai rahastuse Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi vahenditest. Mõte taotlus just tervise teemal kirjutada tekkis noorte ja noorsootöötajate koostöös. Noortelt tuli sisend selle kohta, missuguseid võimalusi võiks noortekeskuses olla aktiivseks ajaveetmiseks, noorsootöötajatelt aga tähelepanekuid selles osas, millised noorte käitumismustrid võiksid olla terviseteadlikumad.

Tulemas on palju põnevaid ettevõtmisi. Juba 12. aprillil kell 15 stardib Märjamaa noortekeskuse eest liikumisürituste sari „100 kilomeetrit koduvallas" ning kuu teises pooles saab kaasa lüüa smuutide valmistamise töötoas. Lisaks on aprill noortekeskuses rämpstoiduvaba kuu.

Kõik, kes soovivad nõu ja jõuga projekti tegevuste elluviimisele kaasa aidata, on oodatud projekti infopäevale Märjamaa noortekeskuses 11. aprillil kell 11:00.

Noorsootöötaja Triinu Reedik
„Liigun, söön ja mõtlen tervelt" projektijuht

Toimetaja: TIINA GILL

Jooga

5.09.17

JOOGA lastele ja noortele alates 13. septembrist kolmapäeviti Märjamaa noortekeskuses

1.-3. klass 13.30-14.30
10.-12. klass 15.30-16.30
Eelkool (5-7a) 17.10-18.00

Õpime tunnetama iseennast läbi kehakasutuse, loovuse, mängude, vestlemise ja lõdvestumise.

Tunde juhendab Annika Marrandi

Toimetaja: TIINA GILL

Märka õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort!

12.04.18

Alates 1.04.2016 avati Märjamaa valla noortekeskuse juures Noorte Tugila. See on võimalus 15-26 aastastele õppimise ja töötamisega hõivamata noortel saada tuge haridustee jätkamisel või tööelu alustamisel. Kogukonna- ja ühiskonnaelust eemale jäämise põhjus ega ametlikuks töötuks olemise staatus ei ole Noorte Tugilas oluline, oodatud on ka väikese lapsega kodused noored emad.

Vahel on noorel inimesel iseeneses selgusele jõudmiseks vaja oma mõtteid jagada, leidmaks alustamiseks kindlustunnet. Tugilas saab noor arutada oma olukorda ja võimalusi neutraalsel seisukohal oleva noorsootöötajaga.

Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on ühiskondlikult nõrgemas positsioonil olevate noorte võimalikult kiire tööleaitamine. Tugila teeb tihedalt koostööd erinevate kohalike ja üleriigiliste asutuste ning organisatsioonidega. Noorsootöötaja saab noort aidata nii kontaktide leidmisel kui loomisel.

Mõnikord on noor inimene mõtetega suisa tupikusse sattunud ja tema motivatsioon on vähene või puudub hoopis. Emad -isad kui ka vanavanemad, naabrid, märgake noori, kes ei õpi ega tööta ja soovitage neil külastada Noorte Tugilat. Lisaks nõustamisele toimuvad noortekeskuses huvitavad ühisüritused ja väljasõidud.

Noorte Tugila veebilehe aadress on www.tugila.ee. Rapla maakonnas toimetavad Noorte Tugilana järgmised noortekeskused: Märjamaa Valla Noortekeskus ja Kohila Avatud Noortekeskus. Tugilaga saab ühendust võtta kas e-posti sipanoortetuba@gmail.com, telefoni teel helistades numbrile 5103306 või Facebookis "Märjamaa valla Noorte Tugila".

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine" alusel.

  

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa Valla Noortekeskus jagab noorteinfot

12.04.18

Käesoleva aasta lõpuni on Märjamaa Valla Noortekeskus ametlikuks noorteinfopunktiks Märjamaa ja Vigala piirkonnas. Noorteinfoteenust jagatakse projekti „Noorteinfo teenuse osutamine 2015. aastal" raames. Kuni aasta lõpuni täidab noorteinfotöötaja rolli noortekeskuse juhataja Anni Tetsmann.

Noorteinfot saab küsida noortekeskuseses kohapeal, kirjutades noorteinfo@marjamaa.ee või helistade 53011419. Noorteinfo nõustamine toimub kokkuleppel teisipäeviti ja neljapäeviti. Kohtumine lepi kokku meili või telefoni teel. Kui tunned huvi noortevaldkonnas toimuva vastu, siis kirjuta ja sinuni hakkavad jõudma aktuaalne info, mis parasjagu toimumas on ja mis ees ootab.

 

Mis on noorteinfo?

Noorteinfo – info, mis muudab ühiskonnainfo noortele, kes seda otsivad, kättesaadavaks, võimaldades teha neil teatud otsuseid või toimida mingi teguviisi järgi. Noorteinfo eesmärk on suurendada valikuvõimalusi, mis oleksid noortele kättesaadavad, pakkudes avalikust elust otsest või kaudset teavet ja võimaldades noortel lihtsamini teha iseseisvaid valikuid oma elu korraldamisel (Allikas: noorsootöö strateegia 2006-2013)

Noorteinfo vahendamise eesmärk on luua eeldused noori puudutava info kättesaadavuse parendamiseks ja aidata seeläbi kaasa noorte teadlike valikute tõusule ja toetada noorte toimetulekut ühiskonnaliikmena.

Sihtrühm on noored vanuses 7–26 eluaastat. Samuti teenindatakse noorsootöötajaid, noorteinfo võrgustiku koostööpartnereid ja jagatakse infot noortest ja noortevaldkonnast.

Peamised teemad on noorsootöö võimalused, töö ja karjäär, haridus, ühiskond ja kodanik, noorte osalus ja kaasamine, huviharidus ja huvitegevus, tervis ja suhted, rahvusvaheline info, noorte vaba aeg.

Allikas: „Noorteinfo teenusstandard"

Kirjuta: noorteinfo@marjamaa.ee
Helista: 53011419
Tule kohale: Tehnika 11 Märjamaa (Märjamaa Vallavalitsuse hoone II korrus)

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa Valla Noortekeskus on liitunud projektiga “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“

12.04.18

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust 2014 – 2016.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused.

Toimetaja: TIINA GILL

Projekt "Murdepunkt"

12.04.18

Märjamaa Vallavalitsus on partneriks MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) projektis „Murdepunkt", mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine".

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

Rohkem infot projekti kohta: http://ank.ee/avaleht/index.php/murdepunkt

 

Toimetaja: TIINA GILL