Toetuste taotlemine

29.11.16

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida maksab kohalik omavalitsus.

Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

 

Märjamaa valla eelarvest makstakse sotsiaaltoetusi raskustesse sattunud inimestele nende igapäevaelu toetamiseks.

Toetused jagunevad:

  • peredele,
  • eakate ja puuetega inimestele ning
  • töötutele makstavateks toetusteks.

Toetuse saamise õigus on inimesel kelle kuu sissetulek jääb alla kahekordset toimetuleku piiri (153,4 eurot) esimese liikme kohta ja 122,72 eurot iga järgneva liikme kohta. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Märjamaa vallavalitsusele avaldus ning sissetulekut tõendavad dokumendid (palgatõend, pangakonto väljavõte vms). Avalduses tuleb märkida lisaks enda andmetele ka kõigi ühiselt koos elavate pereliikmete andmed.

Pere sissetulekute hulka arvestatakse: töötu abiraha, peretoetused, vanemahüvitis (emapalk), elatisraha (alimendid), hooldajatoetus, palgatulu, pension

Sissetulekute hulka ei arvestata puudega inimese toetust, lapsele määratud puudepensioni ja valla eelarvest makstud sotsiaaltoetusi.

Sotsiaalteenustest osutatakse:

  • koduhooldusteenust eakatele ja puuetega inimestele;
  • tugiisikuteenust erivajadusega lastele.

Raskustesse sattunud inimesele või perele vajaliku abi osutamiseks või toetuse määramiseks tuleb pöörduda sotsiaaltöötaja vastuvõtule, kelle nõustamisel leitakse ühiselt lahendus olukorrale.

Toimetaja: TIINA GILL
11.01.17
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER