Valla teed ja tänavad

12.01.17

Märjamaa valla kohalikud teed on teed, mille hooldust korraldab Märjamaa Vallavalitsus.

Maanteeameti kaarti, kuhu on peale riigimaanteede kantud ka kohalikud teed (kollane joon), erateed (roosa joon) ja metsateed (roheline joon) saab vaadata siit.

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa alevi tänavate kaart

12.02.14
Toimetaja: TIINA GILL

Tänavavalgustusriketest teatamine

19.03.19

Märjamaa alevi ja Märjamaa valla tänavavalgustuse riketest palun teada anda meilile info@jeelectric.eu või tel 5646 8042

Toimetaja: TIINA GILL

Konuvere-Jädivere lõigu projekteerimistingimuste menetlusest

5.03.19

Riigitee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 77,7–88,7 Konuvere-Jädivere lõigu projekteerimistingimuste menetluse algus on viibinud seoses täiendavate uuringute ja keskkonnamõjude eelhinnangu täpsustamisega.

Kõigile piirinaabritele saadetakse lähiajal e-kirja teel või ametlikule postiaadressile projekteerimistingimuste eelnõu arvamuse avaldamiseks.

 

Maanteeamet

Toimetaja: TIINA GILL

Lumetõrjetööde teostajad 2018-2019

5.03.19
 1. Märjamaa alev – OÜ Landhe Trade, Allan Ringo tel 516 3374, e-post allan@teeehitus.ee
 2. Märjamaa alevi ümbrus – Timberston Ehitus OÜ, Jaan Laube, tel 5694 4195, e-post jaan@timberston.ee
 3.  Kasti piirkond – OÜ Orgita Põld, Sulev Mölder tel 564 3316, e-post: orgitapold@hot.ee
 4. Valgu piirkond – OÜ Metetra, Meelis Burmeister tel 5664 7425, e-post meelis.burmeister@gmail.com
 5. Loodna piirkond – Lustiagro OÜ, Jüri Niinemäe tel 5664 2686, e-post juri.niinemae@mail.ee
 6. Laukna-Soosalu piirkond – Kärneri-Jõe OÜ, Ago Kirsipuu tel 508 6570, e-post agokirsipuu@hot.ee
 7. Varbola piirkond – Šeiker Teed OÜ, Sulev Rumm tel 5192 2110, e-post sheikerteed@gmail.com
 8. Russalu-Vaimõisa piirkond – Šeiker Teed OÜ, Sulev Rumm tel 5192 2110, e-post sheikerteed@gmail.com    
 9. Märjamaa alevi ja Orgita kõnniteed – Märjamaa vallavalitsus, Gert Laidsaar tel  5301 0162,
  e-post gert.laidsaar@marjamaa.ee
 10. Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku küla – Veereks OÜ, Ago Leht tel 513 4292, e-post 1agoleht@gmail.com

Tellija esindaja: Märjamaa vallavalisuse majandusosakonna teedespetsialist Mikk Vaarmann tel 5306 3415, e-post mikk.vaarmann@marjamaa.ee.  

VIGALA OSAVALD

 1. Vana-Vigala piirkond – OÜ Able Grupp, Mirgo Seisonen tel 521 8558, e-post mirgo@able.ee
 2. Kivi-Vigala piirkond – FIE Erki Plamus, Erki Plamus telefon 566 6698,  e-post erkiplamus@gmail.com

Vigala teede hoolduse eest vastutav isik on Arvo Roosi, tel 5691 9868, e-post arvo@vigala.ee.

Toimetaja: TIINA GILL

Põhimaantee nr 4 Konuvere - Jädivere lõigu ehitusprojekt

20.12.18

Projekti eesmärk on põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 77,7 – 88,7 liiklusohutuse ja elukeskkonna taseme tõstmine (sh põhitee vahetus naabruses olevate elamute juures sõidukitest tekkiva mürataseme vähendamine, ulukitega liiklusõnnetuste vähendamine) ja sõidumugavuse tõstmine. Projektiga nähakse ette põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringutega kavandatud trassi asukohas 2+1 lahendusega põhimaantee projekteerimist.

Selleks on Maanteeameti ja ühispakkujate Tuulekaru OÜ ning ProSystem OÜ vahel on sõlmitud leping nr 17-00120/345, 22 august 2017 mille esemeks on riigitee nr 4 (E67)  Tallinn -Pärnu-Ikla km 77,7 - 88,7 Konuvere-Jädivere lõigu projektide koostamine.

Rohkem infot https://www.dropbox.com/sh/fq7o2kqs3lub7m0/AAD-UwaxByIF032nIEv1p8mza?dl=0

 

Toimetaja: TIINA GILL

Teede talvised seisunditasemed

12.01.17

Igale tasemele on kehtestatud Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92 §-iga 28 ka seisunditaseme kehtivusaeg. Tasemel nr 3, millele meie kergteed vastavad,  on selleks kõikidel päevadel kell 6-22. 

Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92
jõustumiskuupäev 18.07.2015
Tee seisundinõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015013

§ 28. Seisunditaseme kehtivusaeg

Tee omanik peab tagama nõutava seisunditaseme kehtivusaja järgmiselt:
1) kiirteel ja 4. seisunditasemega teel – kogu ööpäeva jooksul kõigil nädalapäevadel;
2) 3. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 6.00–22.00. Muul ajal on lubatav 2. seisunditase;
3) 2. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 7.00–21.00. Muul ajal on lubatav 1. seisunditase;
4) 1. seisunditasemega teede seisunditaseme kehtivusaja määrab tee omanik.

Toimetaja: TIINA GILL