Teenistujate puhkused

2.07.19

Puhkusel viibivate teenistujate asendajate kohta saab infot telefonilt 489 8851

 


Teenistuskoha nimetus

Nimi

Puhkus

Asendaja
Vallavolikogu esimees Urmas Kristal 27.05.2019-31.05.2019;
15.07.2019-17.07.2019;
18.07.2019-28.07.2019;
05.08.2019-09.08.2019;
23.09.2019-27.09.2019;
25.11.2019-29.11.2019
 
Vallavolikogu sekretär Janika Liländer

01.07.2019;
02.07.2019-31.07.2019

 
Vallavanem Merlin Suurna

13.05.2019-17.05.2019;
25.06.2019;
26.06.2019-13.07.2019;
05.08.2019-09.08.2019;
23.09.2019-27.09.2019

 

Haridusnõunik Raivo Heinaru 2.01.2019-11.01.2019;
08.05.2019-12.05.2019;
01.07.2019-28.07.2019
 
Kultuurinõunik Heli Lints 25.02.2019-12.03.2019;
10.06.2019-17.06.2019;
08.07.2019-23.07.2019;
14.10.2019-25.10.2019
 

Rahandusosakonna juhataja

Lea Laurits

15.04.2019-26.04.2019;
03.06.2019-19.06.2019;
20.06.2019-21.06.2019;
01.07.2019-10.07.2019;
19.08.2019-02.09.2019;
07.10.2019-15.10.2019

 

Pearaamatupidaja

Enna Ots

25.06.2019-28.06.2019;
11.07.2019-16.07.2019;
17.07.2019-19.07.2019;
29.07.2019-16.08.2019;
02.09.2019-09.09.2019;
21.10.2019-25.10.2019

 

Juhtivraamatupidaja

Reet Averin

13.05.2019-19.05.2019;
08.07.2019-12.07.2019;
22.07.2019-26.07.2019;
12.08.2019-30.08.2019

 

Finantsist - raamatupidaja

Lembe Lindsalu

22.04.2019-26.04.2019;
27.05.2019-31.05.2019;
15.07.2019-28.07.2019;
26.08.2019-31.08.2019;
21.10.2019-25.10.2019

 
Raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher 10.06.2019-25.06.2019;
08.07.2019-12.07.2019;
14.08.2019-23.08.2019
 

Vallasekretär

Maigi Linna

27.12.2018-04.01.2019;
03.06.2019-08.06.2019;
01.07.2019-06.07.2019;
22.07.2019-09.08.2019;
30.12.2019-03.01.2020
 

 

Kantseleispetsialist

Jaana Unga

15.07.2019-02.08.2019;
avalduse alusel

 

Registrisekretär

Mirjam Aasma

30.05.2019-18.06.2019;
21.08.2019-04.09.2019

 
Info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill 20.05.2019-02.06.2019;
08.07.2019-19.07.2019;
21.10.2019-25.10.2019
 

Märjamaa Nädalalehe toimetaja

Reet Saar

20.06.2019-19.07.2019

 
Õigusnõunik Evi Rooda 18.02.2019-22.02.2019;
14.10.2019-18.10.2019;
26.11.2019-20.12.2019
 

Haldussosakonna juhataja

Margus Vaher

22.04.2019-26.04.2019;
01.07.2019-25.07.2019;
21.10.2019-25.10.2019

 
Ehitusinsener Tiiu Pippar 06.05.2019-10.05.2019;
01.07.2019-05.07.2019;
05.08.2019-19.08.2019;
14.10.2019-18.10.2019;
16.12.2019-20.12.2019
 
Ehitusspetsialist Helgi Tammaru 13.05.2019-23.05.2019;
17.06.2019-21.06.2019;
08.07.2019-26.07.2019
 
Teedespetsialist Mikk Vaarmann 08.04.2019-12.04.2019;
13.05.2019-28.05.2019;
29.05.2019;
10.06.2019-25.06.2019;
08.07.2019-12.07.2019;
26.08.2019-30.08.2019;
23.09.2019-27.09.2019;
16.12.2019-20.12.2019
 
Planeerimise ja maakorralduse spetsialist Katrin Kalmus 29.04.2019-13.05.2019;
01.07.2019-05.07.2019;
15.07.2019-19.07.2019;
29.07.2019-02.08.2019;
28.10.2019-02.11.2019
 
Keskkonnaspetsialist Greta Neidre

22.04.2019-26.04.2019;
08.07.2019-12.07.2019;
22.07.2019-26.07.2019;
05.08.2019-19.08.2019;
21.10.2019-25.10.2019

 

Geoinfospetsialist

Kirsti Mau

27.12.2018-02.01.2019;
07.01.2019-11.01.2019;
25.06.2019-29.06.2019;
15.07.2019-28.07.2019;
12.08.2019-16.08.2019;
21.10.2019-26.10.2019

 
Järelvalvespetsialist Liina Valler 30.04.2019-03.05.2019;
01.07.2019-19.07.2019;
12.08.2019-23.08.2019;
02.09.2019-06.09.2019
21.10.2019-25.10.2019
 

Sotsiaalosakonna juhataja

Marge Viska

22.04.2019-26.04.2019;
01.07.2019-25.07.2019;
21.10.2019-25.10.2019

 

Lastekaitsespetsialist

Sirje Praks

27.12.2018-02.01.2019;
28.01.2019-01.02.2019;
25.02.2019-01.03.2019;
20.05.2019-24.05.2019;
12.08.2019-27.08.2019;
14.10.2019-18.10.2019

 
Lastekaitsespetsialist Maiken Kask 17.01.2019-24.01.2019;
13.05.2019-17.05.2019;
01.07.2019-17.07.2019;
14.10.2019-18.10.2019
 
Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu 17.06.2019-28.06.2019;
22.07.2019-04.08.2019;
19.08.2019-30.08.2019
 
Sotsiaaltööspetsialist Kätlin Peitre 01.07.2019-14.07.2019;
05.08.2019-18.08.2019;
21.10.2019-22.10.2019;
23.10.2019-29.10.2019;
27.12.2019;
30.12.2019-31.12.2019
 
IT-spetsialist Ardo Tilk 22.04.2019-26.04.2019;
08.07.2019-23.07.2019
 
Majandusspetsialist Gert Laidsaar    
VIGALA OSAVALLAVALITSUS      
Osavalla vanem Priit Kärsna

01.07.2019-30.07.2019;
21.10.2019-25.10.2019

 
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi 06.05.2019-10.05.2019;
03.07.2019-16.07.2019;
12.08.2019-26.08.2019
 
Ehitusnõunik Fred Puusepp 27.12.2018-08.01.2019;
24.04.2019-28.04.2019:
03.07.2019-25.07.2019;
14.10.2019-27.10.2019
 
Registripidaja-asjaajaja Maiu Haljas 8.04.2019-12.04.2019;
22.04.2019-26.04.2019;
25.06.2019-19.07.2019;
26.08.2019-30.08.2019;
16.12.2019-20.12.2019
 
Majandus- ja heakorratöötaja (teede hooldus) Arvo Roosi 08.04.2019-23.04.2019;
11.11.2019-24.11.2019
 
 

 

Toimetaja: TIINA GILL