Teenistujate puhkused

23.04.18

Puhkusel viibivate teenistujate asendajate kohta saab infot telefonilt 489 8851

 


Teenistuskoha nimetus

Nimi

Puhkus

Vallavolikogu esimees Urmas Kristal 16.07.2018-21.07.2018;
22.07.2018-29.07.2018;
24.09.2018-28.09.2018
Vallavolikogu sekretär Janika Liländer

04.07.2018-11.07.2018;
12.07.2018-07.08.2018

Vallavanem Villu Karu

29.01.2018-03.02.2018;
25.06.2018-13.07.2018

Abivallavanem

Triin Matsalu

26.02.2018-02.03.2018;
09.07.2018-27.07.2018;
22.10-2018-26.10.2018;
26.11.2018-01.12.2018

Haridusnõunik Raivo Heinaru avalduse alusel
Kultuurinõunik Heli Lints avalduse alusel

Rahandusosakonna juhataja

Lea Laurits

21.05.2018-25.05.2018;
05.06.2018-15.06.2018;
16.07.2018-29.07.2018;
06.08.2018-10.08.2018

Pearaamatupidaja

Enna Ots

25.06.2018-13.07.2018;
13.08.2018-17.08.2018;
27.08.2018-31.08.2018;
09.10.2018-19.10.2018

Juhtivraamatupidaja

Reet Averin

25.06.2018-29.06.2018;
16.07.2018-27.07.2018;
06.08.2018-24.08.2018

Finantsist - raamatupidaja

Lembe Lindsalu

28.05.2018-01.06.2018;
23.07.2018-31.07.2018;
21.08.2018-04.09.2018;
22.10.2018-27.10.2018

Raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher 11.06.2018-26.06.2018;
09.07.2018-13.07.2018;
13.08.2018-17.08.2018

Vallasekretär

Maigi Linna

27.12.2017-05.01.2018;
16.07.2018-03.08.2018;
25.05.2018-01.06.2018;
27.12.2018-04.01.2019

Kantseleispetsialist

Jaana Unga

16.07.2018-06.08.2018;
15.10.2018-19.10.2018;
05.11.2018-09.11.2018

Personalispetsialist

Merle Mets

23.04.2018-27.04.2018;
18.06.2018-22.06.2018;
16.07.2018-09.08.2018

Registrisekretär

Mirjam Aasma

18.06.2018-26.06.2018;
21.08.2018-09.09.2018;
13.12.2018-20.12.2018

Info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill 21.05.2018-25.05.2018;
09.07.2018-26.07.2018;
01.10.2018-05.10.2018

Märjamaa Nädalalehe toimetaja

Reet Saar

20.06.2018-19.07.2018

Õigusnõunik Evi Rooda 19.02.2018-23.02.2018;
15.10.2018-19.10.2018;
27.11.2018-21.12.2018;

Haldussosakonna juhataja

Margus Vaher

23.04.2018-27.04.2018;
23.07.2018-22.08.2018

Ehitusinsener Tiiu Pippar 21.05.2018-25.05.2018;
13.08.2018-29.08.2018;
17.09.2018-28.09.2018
Ehitusspetsialist Helgi Tammaru 14.05.2018-18.05.2018;
25.06.2018-24.07.2018
Teedespetsialist Mikk Vaarmann avalduse alusel
Planeerimise ja maakorralduse spetsialist Katrin Kalmus 30.04.2018-13.05.2018;
10.09.2018-23.09.2018;
29.10.2018-05.11.2018
Keskkonnaspetsialist Greta Neidre avalduse alusel

Geoinfospetsialist

Kirsti Mau

03.01.2018-07.01.2018;
02.04.2018-06.04.2018;
25.06.2018-29.06.2018;
09.07.2018-22.07.2018;
27.12.2018-02.01.2019

Järelvalvespetsialist Liina Valler avalduse alusel

Sotsiaalosakonna juhataja

Marge Viska

23.04.2018-27.04.2018;
23.07.2018-22.08.2018

Lastekaitsespetsialist

Sirje Praks

26.02.2018-02.03.2018;
09.04.2018-13.04.2018;
09.07.2018-22.07.2018;
05.11.2018-09.11.2018;
27.12.2018-02.01.2019

Lastekaitsespetsialist Maiken Kask 25.06.2018-09.07.2018;
13.08.2018-17.08.2018;
08.10.2018-16.10.2018
Sotsiaaltööspetsialist Katrin Aasamaa 23.04.2018-27.04.2018;
21.05.2018-03.06.2018;
27.08.2018-04.09.2018;
03.12.2018-23.12.2018
Sotsiaaltööspetsialisti vaba ametikoha ajutine asendaja Egela Eensalu 16.07.2018-03.08.2018;
13.08.2018-24.08.2018;
22.10.2018-26.10.2018
IT-spetsialist Ardo Tilk 25.06.2018-29.06.2018;
09.07.2018-26.07.2018;
13.08.2018-17.08.2018
Majandusspetsialist Gert Laidsaar 18.06.2018-02.07.2018;
03.09.2018-09.09.2018;
01.12.2018-28.12.2018
Ehitusinsener Tiiu Pippar 21.05.2018-25.05.2018;
13.08.2018-29.08.2018;
17.09.2018-28.09.2018
VIGALA OSAVALLAVALITSUS    
Osavalla vanem Priit Kärsna

23.04.2018-03.05.2018;
02.07.2018-19.07.2018;
08.10.2018-14.10.2018

Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi 07.05.2018-13.05.2018;
18.06.2018-25.06.2018;
02.07.2018-22.07.2018;
9.02.2018
Ehitusnõunik Fred Puusepp 25.04.2018-30.04.2018;
07.05.2018-12.05.2018;
18.06.2018-22.06.2018;
09.07.2018-22.07.2018;
13.08.2018-22.08.2018;
22.10.2018-28.10.2018;
24.12.2018-31.12.2018
Registripidaja-asjaajaja Maiu Haljas 13.06.2018-22.06.2018;
01.07.2018-20.07.2018;
27.08.2018-05.09.2018;
17.12.2018-21.12.2018
Majandus- ja heakorratöötaja (teede hooldus) Arvo Roosi 09.04.2018-22.04.2018;
12.11.2018-25.11.2018
 

 

Toimetaja: TIINA GILL