Märjamaa valla Maarjaristiga ning teeneteplaadiga tunnustamine

1.12.17

Kuulutan välja kandidaatide esitamise Märjamaa valla Maarjaristiga ning teeneteplaadiga tunnustamiseks.

Märjamaa ja Vigala valla ühinemise tulemusena moodustunud uus Märjamaa vald tunnustab Vabariigi aastapäeval valla silmapaistvaid isikuid Maarajaristide ja teeneplaatidega.

Maarjaristiga tunnustatakse füüsilisi isikuid, teeneteplaadiga juriidilisi isikuid.

Ettepanekud palun esitada kirjalikult Märjamaa Vallavolikogu kantseleisse (Tehnika 11 Märjamaa 78304 Rapla maakond või e-postile janika@marjamaa.ee) hiljemalt 31. detsembriks 2017 (kaasa arvatud).

Ettepanekus peab olema märgitud kandidaadi nimi, kandidaadi esitamise üksikasjaline põhjendus, ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed, ettepaneku esitaja allkiri ning esitamise kuupäev.

Märjamaa valla tunnustuse avaldamise korraga on võimalik tutvuda Märjamaa vallavolikogu kantseleis ja Märjamaa valla kodulehel aadressil http://marjamaa.kovtp.ee/et/tunnustused

Samas on loetelu varem tunnustuse saanud isikutest.

 

Urmas Kristal
Märjamaa Vallavolikogu esimees

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Tunnustused

29.11.17
 • Märjamaa valla tunnustusavaldused on: Märjamaa valla aukodanik; Märjamaa valla teenetemärk; Märjamaa valla teeneteplaat; Märjamaa valla tänukiri.
 • Märjamaa valla teenetemärk on Maarjarist. Maarjaristil on kaks klassi: I klassi kuldrist ja II klassi hõberist.

Maarjaristid - kuldrist ja hõberist

Pildil Maarjaristi kuldrist ja hõberist.

Toimetaja: TIINA GILL

Tunnustatud isikud

27.02.17

Aukodanikud/Maarjaristi kuldristi kavalerid:

 1. Harri Jõgisalu (2007)
 2. Priit Rannut (2007)
 3. Lembit Tihkan (2008)
 4. Robert Kasemägi (2009)
 5. Maiu Linnamägi (2010)
 6. Helga Koo (2011)
 7. Arvo Valton (Vallikivi) (2012)
 8. Tiiu-Liia Knaps (2013)
 9. Eha Kaljusaar (2014)
 10. Kaare Tammaru (2015)
 11. Marika Hiiemaa (2016)

Maarjaristi hõberisti kavalerid:

 1. Ly-Virve Tammel (2007)
 2. Robert Kasemägi (2007)
 3. Toomas Kokk (2008)
 4. Hanno Schotter (2008)
 5. Vaike Vaide (2008)
 6. Ülo Kaasik (2009)
 7. Harri Koiduste (2009)
 8. Jüri Kusmin (2009)
 9. Tiiu Nüüd (2010)
 10. Helju Unga (2011)
 11. Hans Veimann (2011)
 12. Linda Rehe (2012)
 13. Agu Raadik (2013)
 14. Elju Riismaa (2013)
 15. Eevi Jaago (2013)
 16. Maie Kusmin (2013)
 17. Tiina Kokemägi (2014)
 18. Koit Kuus (2015)
 19. Darja Lehtsalu (2016)
 20. Eero Plamus (2017)
 21. Kalle Kollin (2017)

Teeneteplaadi omanikud:

 1. OÜ Balteco Mööbel (2007)
 2. OÜ Orgita Põld (2008)
 3. Kärneri-Jõe OÜ (2009)
 4. AS A.K.K (2011)
 5. OÜ Laaseri Puit (2012)
 6. OÜ Oniar (2012)
 7. OÜ Kuuda Hooldekodu (2013)
 8. OÜ Timberston Ehitus (2014)
 9. Luhtre Turismitalu OÜ (2015)
 10. AS Jats (2016)
 11. OÜ Pajaka Puit (2017)
 12. Päästeameti Lääne päästekeskuse Raplamaa päästepiirkonna Märjamaa päästekomando (2017)
Toimetaja: TIINA GILL

Vigala valla aukodanikud

29.11.17
 1. Veljo Tormis (2006)
 2. Kaie Bergmann (2006)
 3. Virve Alliksalu (2006)
 4. Jaan Laanemets (2007)
 5. Anna Nööp (2007)
 6. Aleksander Heintalu (2007)
 7. Jakob Sinikas (2008)
 8. Gerd Kanter (2008)
 9. Helmi Hiibus (2009)
 10. Jaak Uibu (2009)
 11. Ants Ojavee (2009)
 12. Ester-Evi Alekand (2010)
 13. Andres Uibo (2011)
 14. Aili Averin (2011)
 15. Elvi Reiner (2012)
 16. Mai Sipelgas (2012)
 17. Jaan Viska (2013)
 18. Naima Maalinn (2014)
 19. Maret Järv (2015)
 20. Lehte Tamme (2015)
 21. Hans Hatto (2016)
 22. Olavi Meeles (2017)

Vigala valla aukodaniku statuut

Toimetaja: TIINA GILL

Vigala valla Aasta Ema

29.11.17
 1. Valve Jaakson (2001)
 2. Maire Kuusik (2002)
 3. Astra Põlma (2003)
 4. Raili Roosi (2004)
 5. Silja Käär (2005)
 6. Janika Liländer (2006)
 7. Eve Kärsna (2007)
 8. Olga Vunukainen (2008)
 9. Silva Paavel (2009)
 10. Mare Ülemaante (2010)
 11. Lii Välis (2011)
 12. Evi Andrejev (2012)
 13. Evi Mägi (2013)
 14. Riina Siimar (2014)
 15. Liina Kikas (2015)
 16. Anneli Ülemaante (2016)
 17. Ave Vaarma (2017)

Aunimetuste "Vigala valla Aasta Ema" ja "Vigala valla Aasta Isa" statuut

Toimetaja: TIINA GILL