« Tagasi

Hanketeade. Üldplaneeringu koostamine

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke „Üldplaneeringu koostamine" (nr 212737). Hanke läbi soovitakse leida pakkuja Märjamaa valla üldplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks.

Hanketeade avaldati Riigihangete registris 09.10.2019 kell 10.00 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on riigihangete registris 24.10.2019 kell 09.00. Kavandatav hankelepingu pikkus on 14.11.2019 - 31.10.2021. Täpsem ajakava (lepingu pikendamise võimalusega) ning tööde sisu on kirjeldatud hankedokumentide lisas 1 ja lisas 2. Pakkumuste hindamise alus on madalaim hind.

Täpsem info: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1599724/general-info