« Tagasi

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu juhatus kuulutab välja avaliku konkursi tegevjuhi leidmiseks

  

 

 

 

 

Tegevjuhi ülesandeks on Raplamaa Partnerluskogu põhikirjaliste eesmärkide täitmine  ja LEADER tegevuse elluviimine ühingu  tegevuspiirkonnas sh ettevõtjate, mittetulundusühingute ja omavalitsuste nõustamine LEADER projektide koostamisel ja läbiviimisel.

Info MTÜ tegevuse kohta on kättesaadav  https://raplaleader.ee/organisatsioonist/

 

Kandidaadilt eeldame:

 • kõrgharidust;
 • kogemust tööülesannetega haakuvas valdkonnas juhtival töökohal;
 • LEADER  põhimõtete tundmist;
 • arvuti kasutamise oskust;
 • eesti keele ja inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas;
 • väga head eneseväljendus- ja läbirääkimisoskust, analüüsivõimet;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu ja  isikliku sõiduauto kasutamise võimalust;
 • teadmisi eelarve koostamisest;
 • vastutustunnet, korrektsust ja täpsust;
 • koostöövõimet ja head suhtlemisoskust;
 • õpi- ja otsustusvõimelisust, analüüsi- ja planeerimisoskust.

 

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus sarnasel töökohal;
 • projektijuhtimise kogemus;
 • täiendavate võõrkeelte valdamine (soome, vene vm).

 

Pakume sulle:

 • perspektiiviga, huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • suurt koostöövõrgustikku sh rahvusvahelist;
 • koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
 • põhipuhkust  35 kalendripäeva;
 • konkurentsivõimelist töötasu.

 

Konkursil osalemiseks esita:

 • kirjalik avaldus koos palgasooviga ja motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumise aeg: 1. oktoober 2019

 

Dokumendid märgusõnaga „Konkurss – tegevjuht" palume esitada 04.09.2019  digiallkirjastatult

e-posti aadressil triin.matsalu@gmail.com Lisainformatsioon: juhatuse esimees Triin Matsalu,  tel 56243 808.