« Tagasi

Volikogu istung 27. augustil 2019

Iga tegevuse eel tuleb selgeks mõelda mitte ainult see, mida muuta ja täiustada, vaid ka see, mida on vaja kaitsta ja hoida. Alles pärast seda tohib tegutsema hakata.
Ülo Vooglaid  (Eesti sotsiaalteadlane, haridustegelane ja poliitik)

 

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on 
TEISIPÄEVAL, 27. augustil 2019. a algusega kell 15.00 Märjamaa rahvamajas
(Sauna 2,  Märjamaa alev)

Päevakorras:

 1. Märjamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri. Ettekandja AS Matsalu Veevärk esindaja
 2. Vallavalitsuse täiendava liikme ametisse kinnitamine, vallavalitsuse liikmete arvu, valitsuse struktuuri ja koosseisu muutmine. Ettekandja M. Suurna
 3. Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon. I lugemine. Ettekandja K. Mau
 4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra alusel makstava teenuse pakkuja toetuse määramine. Ettekandja R. Heinaru
 5. Maa munitsipaalomandisse taotlemise ettepanekute teatavaks võtmine ja vallavalitsusele taotluste koostamise ülesande andmine (Laukna küla Saareotsa). Ettekandja K. Kalmus
 6. Maa munitsipaalomandisse taotlemise ettepanekute teatavaks võtmine ja vallavalitsusele taotluste koostamise ülesande andmine (Araste küla Tänava). Ettekandja K. Kalmus
 7. Märjamaa valla heakorraeeskirja muutmine. Ettekandja O. Valdma
 8. Volikogu 21.11.2017 otsuse nr 20 „Märjamaa valla esindajate nimetamine Raplamaa Omavalitsuste liitu" muutmine. Ettekandja M. Suurna
 9. Volikogu 16.01.2018 otsuse nr 32 „Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule ja volikokku" muutmine. Ettekandja M. Suurna
 10. Volikogu 19.02.2019 otsuse nr 125 „Märjamaa valla 2019. aasta hankeplaani kinnitamine ja volikogu esindajate nimetamine" muutmine. Ettekandja O. Valdma
 11. Erihooldekodu rajamisest Märjamaale. Ettekandja AS Hoolekandeteenused esindaja
 12. Informatsioon

TERE TULEMAST!