« Tagasi

Eesti Kultuurkapital ootab liikmekandidaate Raplamaa maakondlikku ekspergrupp

Kuulutame välja kandidaatide esitamise Raplamaa maakondliku ekspertgrupi koosseisu järgmiseks kaheks aastaks. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31. märts 2019

Ekspertgruppi kandideerijalt ootame maakonna kultuuri- ja spordielu head tundmist ning väga head orienteerumist vähemalt ühes järgnevatest valdkondadest: kirjandus, helikunst, kujutav ja rakenduskunst, arhitektuur, näitekunst, audiovisuaalne kunst, rahvakultuur ning kehakultuur ja sport.

Kandidaate saavad esitada vastava maakonna kultuuri- ja spordialade ühendused ja organisatsioonid, kelle põhitegevus on otseselt seotud kultuuri ja spordi valdkonnaga.

Kirjalikus ettepanekus peavad olema:

  • kandidaadi CV ja lühikirjeldus kandidaadi tegevusest vastavas valdkonnas
  • kandidaadi kirjalik nõusolek
  • kandidaadi ja esitaja kontaktandmed

Kirjalikud ettepanekud palume saata:
Eesti Kultuurkapital, Suur-Karja 23, Tallinn 10148 või e-post: kulka@kulka.ee

Kandidaatide nimekiri avalikustatakse Eesti Kultuurkapitali koduleheküljel.