« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta maakondlik toetusvoor

Kuuendat aastat korraldab Siseministeerium turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Toetusvooru läbiviijaks maakonnas on  Raplamaa Omavalitsuste Liit.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.


Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • tõstavad siseturvalisuse valdkonnas tegutsevate vabaühenduste võimekust.


Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja  sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

 
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. Projektivooru maht on 11 824 eurot.

Taotlusvoor avatakse 01.04.2019. a.

Info aadressil: https://rol.raplamaa.ee/


Taotluste esitamise tähtaeg: 01.05.2019. a kell 16.30.

Nõu saab: Ülle Laasner, Raplamaa Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialist, e-post: ylle.laasner@raplamaa.ee, tel 528 4090