Märjamaa valla spordikeskus otsib tegevjuhti

11.02.19

Märjamaa valla spordikeskus on vallale kuuluv sihtasutus, mille eesmärgiks on Märjamaa valla spordielu juhtimine, spordiobjektide ja -rajatiste haldamine ning arendamine ja muude põhikirjast tulenevate ülesannete täitmine.

 

Sihtasutuse nõukogu kuulutab välja avaliku konkursi
TEGEVJUHI/JUHATUSE LIIKME

ametikohale.


Tegevjuhi peamiseks ülesandeks on Märjamaa Gümnaasiumi juurde rajatava multifunktsionaalse spordihoone väljaehitamises osalemine ja eduka majandamise planeerimine. Uue spordihoone tegevjuhi ülesandeks on koostada sihtasutuse äriplaan ja eelarve ning tagada nende täitmine. Juhilt ootame sihtasutuse igapäevase tegevuse eesmärgipärast korraldamist, sealhulgas spordisündmuste koordineerimist ja muude tulundusürituste korraldamist, samuti keskuse halduses olevate rajatiste haldamist ja arendamist. Juhatuse liikmena esindab tegevjuht sihtasutust suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning vastutab organisatsiooni põhikirjaliste tegevuste elluviimise eest.

Ootame kandideerima koostööle avatud, vastutus- ja organiseerimisvõimelist, kõrge eetikaga, tasakaalukat, kohusetundlikku ning eelkõige spordivaldkonna edendamisest huvitatud inimest, kellel on:

 • kõrgharidus;
 • vähemalt 3-aastane inimeste ja protsesside juhtimise kogemus;
 • väga hea koostöösuhete loomise ja hoidmise oskus;
 • tulemustele ja meeskonnatööle orienteeritus;
 • majanduslik mõtteviis ja eesmärkide seadmise oskus;
 • hea algatus- ja analüüsivõime;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti keeles;
 • hea inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • projektide eelarvestamise oskus ja kogemus;
 • ehitusprojektidest arusaamise oskus;
 • hea arvuti kasutamise oskus;
 • B-kategooria autojuhiload ja isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise võimalus.

 

Kasuks tuleb

 • varasem sporditöö või -sündmuste korraldamise kogemus;
 • projektide kirjutamise oskus ja elluviimise kogemus;
 • vene ja muu võõrkeele oskus.

 

Pakume tegevjuhile vaheldus- ja vastutusrikast tööd Märjamaa valla spordielu arendamisel, spordirajatiste tulemusliku majandamise organiseerimisel, samuti kaasaegseid töötingimusi ning häid sportimisvõimalusi.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks palume esitada elulookirjeldus, motivatsioonikiri koos palgasoovi ja põhjendusega enda sobivusest tööks Märjamaa Valla Spordikeskuse tegevjuhina. Lisaks ootame visiooni Märjamaa valla spordielu ja keskuse jätkusuutliku korraldamise strateegilistest valikutest 5 aasta perspektiivis (A4 kuni 3 lk). Vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 28. veebruariks 2019 e-posti aadressil spordikeskus@marjamaa.ee.

Täiendav info: Kalle Uusmaa, spordikeskus@marjamaa.ee, tel. 5021059.

Toimetaja: TIINA GILL