Vabariigi valimiskomisjoni logo

 

 

 

 

KOV valimised 2017

Vigala osavallakogu liikmete registreerimine

1.12.17

Märjamaa valla valimiskomisjoni otsusega 1. detsember 2017 nr 14 registreeriti Vigala osavallakogu liikmeteks:

 1. Aivar Jõgiste
 2. Meelis Välis
 3. Jüri Nisumaa
 4. Andrus Ojavee
 5. Anneli Ülemaante
 6. Enn Roosi
 7. Jaan Viska

 

Toimetaja: TIINA GILL

Volikogu liikmete registreerimine

24.10.17
Märjamaa valla valimiskomisjon avalikustab 20. oktoobril 2017 vastu võetud otsused, millega  registreeriti volikogu liikmed, asendusliikmed ja lisamandaadid.  Uue Märjamaa valla volikogu I koosseisu volitused algavad 21. oktoobril 2017.
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valla valimiskomisjoni teadaanne (III)

24.10.17

Märjamaa valla valimiskomisjon teatab, et valla valimiskomisjoni koosolek toimub reedel, 20. oktoobril, algusega kell 14.30 Märjamaa Vallavalitsuses (tuba 22).

Päevakorras: Valimistulemuste kindlakstegemine

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valla valimiskomisjoni teadaanne

18.10.17

Avalik hääletamistulemuste kindlakstegemine toimub esmaspäeval, 16. oktoobril 2017 algusega kell 10.00 Märjamaa rahvamaja I korruse õppeklassis (Sauna 2, Märjamaa alev).

Märjamaa valla valimiskomisjon

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valija meelespea

2.10.17

 • 5.-8. oktoobril maakonnakeskuses toimuva hääletamise kohta vt lisainfot aadressilt www.valimised.ee.
 • Valimisjaoskondade kohta leiate teavet aadressil http://valimised.rahvastikuregister.ee
  Eelhääletuseks on kõik valimisjaoskonnad avatud 9.-11.oktoobril kella 12.00-20.00-ni.
 • Väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda saab Märjamaa vallas valida Märjamaa rahvamajas asuvas jaoskonnas nr 1 (Sauna tn 2,  Märjamaa alev).
 • Elektrooniliselt saab hääletada 5.-11. oktoobril aadressil www.valimised.ee.
 • Kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus. Valimispäeval saate esitada taotluse ka Teie valimisjaoskonna telefonil kella 9.00-st kuni 14.00-ni.
 • Valimisjaoskonda võtke kaasa isikut tõendav dokument (nt isikutunnistus, pass, juhiluba). Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta.
 • Täitke hääletamissedel hääletamiskabiinis.
 • Teie poolt hääletamissedelile kirjutatud kandidaadi registreerimisnumbrit ei tohi parandada, küsige komisjonilt uus sedel.
 • Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia.
 • Te saate hääletada kandidaatide poolt, kes on üles seatud Teie rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses valimisringkonnas.
 • Kui Teie valimisotsust püütakse vara või muu soodustuse lubamise või andmisega mõjutada, teavitage koheselt politseid. Nii aitate kaasa valimiste ausale läbiviimisele. 
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valimisjaoskondade kontaktid

9.10.17

Valimisjaoskond nr 1 asub Märjamaa rahvamajas (Sauna tn 2 Märjamaa alev), esimees Elik Roopärg, jaoskonna telefon 5887 4925.
Valimisjaoskond nr 2 asub Varbola rahvamajas (Varbola küla Märjamaa vald), esimees Toomas Tampõld, jaoskonna telefon 5887 4930.   ´
Valimisjaoskond nr 3 asub Orgita  lasteaias Midrimaa (Orgita küla Märjamaa vald), esimees Tiit Nisuma, jaoskonna telefon 5887 4956.
Valimisjaoskond nr 4 asub Haimre rahvamajas (Moka küla  Märjamaa vald), esimees Eha Kaljusaar, jaoskonna telefon 5887 4970. 
Valimisjaoskond nr 5 asub Valgu kontoris (Valgu küla Märjamaa vald), esimees Maie Milvek, jaoskonna telefon 5887 4981.
Valimisjaoskond nr 6 asub Sipa mõisas (Sipa küla Märjamaa vald), esimees Peeter Paunmaa, jaoskonna telefon 5887 4985.
Valimisjaoskond nr 7 asub Laukna lasteaias (Laukna küla Märjamaa vald), esimees Hillar Vessart, jaoskonna telefon 5887 4986.  
Valimisjaoskond nr 8 asub Teenuse mõisas (Teenuse küla Märjamaa vald), esimees Silvi Resik, jaoskonna telefon 5887 4994. 
Valimisjaoskond nr 9 asub Vana –Vigala rahvamajas, esimees: Malle Kivi, jaoskonna telefon 5887 2612. 
Valimisjaoskond nr 10 asub Kivi-Vigala rahvamajas, esimees Heino Aosaar, jaoskonna telefon 5887 2633.

Jaoskonnakomisjonid töötavad E-K (9.-11.10) kella  12.00 - 20.00 ja pühapäeval (15.10) kella 9.00-20.00.
Kodus hääletamiseks (valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu) tuleb esitada kirjalik taotlus hiljemalt pühapäeva kella 14.00-ks vallavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile või helistada pühapäeval jaoskonnakomisjonile (kella 9-st kuni 14-ni).

Tule valima! Sinu hääl loeb!

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa vallavolikogu valimised 2017

5.09.17

Märjamaa valla valimiskomisjon asub Märjamaa vallamajas kabinetis nr 22, aadressil Tehnika 11, Märjamaa alev.

Märjamaa valla valimiskomisjoni tööaeg (16. augustist kuni 13. septembrini 2017):
esmaspäeval, teisipäeval, reedel kella 10.00-12.00;
kolmapäeval, neljapäeval kella 14.00-16.00.

NB! Erandina töötab valimiskomisjon
5. septembril  kella 14.00-18.00 (NB! kell 18.00 lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine);
7. septembril kella 16.00-18.00 (kell 18.00 lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides).

enlightened TEADE!
Märjamaa valla valimiskomisjon korraldab Märjamaa vallavolikogu valimisteks kandidaatidele registreerimisnumbrite andmiseks liisuheitmise reedel, 8. septembril 2017 algusega kell 18.00 Märjamaa vallamajas (Tehnika 11, Märjamaa alev) kabinetis nr 22.  

Valimiskomisjoni kontaktid:
valimiskomisjoni esimees Maigi Linna, telefon 5349 7599, e-post maigi.linna@marjamaa.ee

 

enlightened Kandideerimiseks vajalik info ja kandideerimisdokumentide vormid (Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt)

enlightened Valimised ja kool: põhimõtted, kuidas tagada haridusasutuse neutraalsus KOV valimiste ajal  
enlightened Valimisagitatsioonist  

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valimiskomisjoni otsused

10.11.17
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valimisuudiseid (II)

8.09.17

Märjamaa valla valimiskomisjon viis 8.septembril kell 18 alanud koosolekul läbi liisuheitmise, et kõik 90 erakondade ja valimisllitude nimekirjas esitatud kandidaati saaks omale numbri. Esimesena võeti loosikastist välja ümbrik EKRE nimega, seejärel VL Meie inimesed ning riburadapidi VL Vigala, VL Märjamaa ja viimasena Eesti Keskerakond. Seega on EKRE esinumber nr 101, VL Meie Inimesed jagunevad vahemikku 126-144, VL Vigala numbrid algavad 145-st ja lõppevad 159-ga. VL Märjamaa nimed jäävad vahemikku 160-181 ning Eesti Keskerakonna kandidaadid on numbritega 182-190.

Vaata kõikide kandidaatide nimesid ja numbreid valla valimiskomisjoni otsusest nr 4.  

Märkus: nimekiri on esialgne, sest vastavalt seadusele on kandidaatidel kolme päeva jooksul pärast registreerimist õigus kirjaliku avalduse alusel kandideerimisest loobuda.

Edu valimistel ja valikute tegemisel!

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valimisuudiseid

7.09.17
Oma kandidaadid Märjamaa valla volikogu valimisteks esitasid Eesti Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Valimisliit Vigala, Valimisliit Märjamaa ning Valimisliit Meie Inimesed. Esialgsetel andmetel on volikogu 21 kohale kandideerimas 90 inimest (s.o ca 4,29 inimest ühele kohale). Meenutuseks, et 2013. a KOV valimistel oli Märjamaa vallas kandideerimas 77 inimest 17 kohale (ca 4,53 in/kohale) ja Vigala vallas 47 inimest 13 kohale (ca 3,62 in/kohale).
Kandidaadid saavad oma registreerimisnumbrid 8. septembril kell 18 toimuval liisuheitmisel. 
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER