Enampakkumine vallale kuuluvate kinnistute ja eestkostetavale kuuluva korteriomandi võõrandamiseks

21.06.17

Märjamaa Vallavalitus korraldab avaliku suulise enampakkumise Märjamaa vallale kuuluvate kinnistute ja eestkostetavale kuuluva korteriomandi võõrandamiseks.

Hiie kinnistu Vaimõisa külas (registriosa number 5803850, katastritunnus 50401:001:0954; pindala 8,07 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100% ja asukoht Rapla maakond, Märjamaa vald, Vaimõisa küla, Hiie) ½ mõttelise osa enampakkumise alghinnaga 15 944 eurot, osavõtutasu 30 eurot ja tagatisraha 1594 eurot.

Raua tn 10 kinnistu Märjamaa alevis (kinnistu registriosa nr 1780837, katastritunnusega 50501:010:0004, majandusliku otstarbega tootmishoonete maa,  pindalaga 8301 m², kinnistu on hoonestatud: katlamaja (ehitisregistri kood 109025745) ja ülepumpla hoone (ehitisregistri kood 109025746 ja kinnistul paikneb N.R.Energy OÜ-le kuuluv kaugkütte torustik) alghinnaga 28 000 eurot, osavõtutasu 30 eurot ja tagatisraha 2800 eurot.

Korteriomand Orgita keskus 38-20 (registriosa nr 1720637; katastritunnus 50402:001:0480,  korteriomand moodustab 326/15121 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 20, mille üldpind on 32,60 m²) enampakkumise alghinnaga 5000 eurot, osavõtutasu 30 eurot ja tagatisraha 500 eurot.

Enampakkumise osavõtutasu  ja tagatisraha tasuda Märjamaa Vallavalitsuse kontole EE411010802004561005 SEB pangas.  

Enampakkumine toimub REEDEL, 14. juulil 2017. a Märjamaa alevis Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja I korrusel tuba 6 järgmistelt: Hiie kinnistu ½ osa Vaimõisa külas kell 10.30;  Raua tn 10 kinnistu Märjamaa alevis, kell 10.45 ja korteriomand Orgita keskus 38-20, kell 11.00.

Enampakkumisel osalemiseks esitada avaldus Märjamaa Vallavalitsuse kantseleisse kabinet 21, aadressil Tehnika 11 Märjamaa alev 78304 Rapla maakond või digitaalselt allkirjastatud e-post: marjamaa@marjamaa.ee, hiljemalt NELJAPÄEVAL, 13. juulil 2017. a kell 16.00.

Avaldusele lisada:

  • maksekorraldus osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
  • passi või ID-kaardi koopia ( füüsilisest isikust ostja);
  • juriidilise isiku pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja kinnistu või korteriomandi ostmiseks;
  • juriidilisest isikust ostja esindaja passi või ID-kaardi koopia.

Enampakkumisel osalemise avaldus (sellesama teate all või küsida vallavalitsuse kantseleist) peab sisaldama nõusolekut enampakkumises osalemiseks kuulutuses toodud tingimustel. Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal müügihinna sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalne kinnistu või korteriomandi müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Notaritasu ja kinnistamislõivu maksab ostja. Kinnistu või korteriomandi kogu müügihinna tasub ostja hiljemalt  müügilepingu sõlmimisele eelnevaks päevaks. Tasumiseks loetakse raha laekumist Märjamaa Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole.  

Informatsioon enampakkumise kohta: õigusnõunik Evi Rooda, telefon 53056895;  e-post evi.rooda@marjamaa.ee. Enampakkumisel olevate kinnistute ja korteriomandiga on võimalik tutvuda kohapeal: majandusosakonna juhataja Margus Vaher telefon 5622 0009,  e-post: margus.vaher@marjamaa.ee või vanemmaakorraldaja Paul Helliste telefon 514 7664, e-post: helliste@marjamaa.ee    

AVALDUSED:
14. juulil  2017 kell 10.30 AVALDUS Hiie kinnistu pool osa Vaimõisa külas  
14.juulil 2017  kell 10.45 AVALDUS Raua tn 10 Märjamaa alevis  
14.juulil 2017 kell 11.00 AVALDUS korteriomand Orgita 38-20

Toimetaja: TIINA GILL

Vallavara müük

4.03.15
Vaata toimunud pakkumisi. Kui mõni objekt pakub huvi, siis täiendavat informatsiooni saab telefonidel 4898 850;  5305 6895  (Evi Rooda ) või kirjutage e-postile evi.rooda@marjamaa.ee.
Toimetaja: TIINA GILL