Märjamaa vallavanem

21.12.18Vallavanem Merlin Suurna
Telefon 489 8851, 5855 9041
e-post: merlin.suurna@marjamaa.ee

Toimetaja: TIINA GILL

Vallavalitsuse koosseis

19.12.18

Nimi

Telefon

e-post

Ametinimetus

Merlin Suurna

5855 9041

merlin.suurna@marjamaa.ee

vallavanem

Triin Matsalu

5623 7269

triin.matsalu@marjamaa.ee

abivallavanem

Lea Laurits

5344 6824

lea.laurits@marjamaa.ee

rahandusosakonna juhataja

Marge Viska

5621 4609

marge.viska@marjamaa.ee

sotsiaalosakonna juhataja

Margus Jehe

554 8813

margus.jehe@mail.ee

COMSER OÜ juhatuse liige

Priit Kärsna 516 7227 priit.karsna@vigala.ee

osavallavanem

 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa Vallavalitsuse liikmete tööjaotus

19.12.18

Vallavanem Merlin Suurna

 • vallavalitsuse juhtimine;
 • valla esindamine;
 • suhte-ja teabekorraldus;
 • personaliküsimused;
 • kultuuri valdkond;
 • hariduse valdkond;
 • noorsootöö;
 • ühistransport;
 • kriisireguleerimine;
 • IT valdkond.

Haldusala struktuuriüksused ja hallatavad asutused:

1.  Märjamaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik
2.  Märjamaa Vallavalitsuse kantselei
3.  Märjamaa valla haridus – ja kultuuriasutused

 

Vallavalitsuse liige Triin Matsalu

 • valla arenguperspektiividega seotud küsimused;
 • maakasutus ja planeeringud;
 • ehitusalased küsimused;
 • projektitöö;
 • teede küsimused;
 • keskkonnakaitse;
 • muinsuskaitse;
 • jäätmekäitlus;
 • avalik kord;
 • heakord;
 • ühisveevärk- ja kanalisatsioon;
 • tänavavalgustus;
 • valla vara haldamine.

Haldusala struktuuriüksused ja hallatavad asutused:

Märjamaa Vallavalitsuse majandusosakond
Märjamaa valla kalmistud;
Hobulaiu puhkebaas.

 

Vallavalitsuse liige Lea Laurits

 • valla eelarvestrateegia;
 • valla eelarve ja alaeelarved;
 • rahandusküsimused ja finantsanalüüs;
 • laenupoliitika;
 • investeeringute finantseerimine;
 • rahandusvaldkonna riigihanked;
 • koostöö pankadega.

Haldusala struktuuriüksused ja hallatavad asutused:

1.  Märjamaa Vallavalitsuse rahandusosakond

 

Vallavalitsuse liige  Marge Viska

 • sotsiaalhoolekanne;
 • tervishoid;
 • lastekaitse;
 • eestkoste tegevus;
 • sotsiaaleluruumide  küsimused;
 • tööhõive.

Haldusala struktuuriüksused ja hallatavad asutused:

1. Märjamaa Vallavalitsuse sotsiaalosakond
2. Märjamaa Sotsiaalkeskus

 

Vallavalitsuse liige Margus Jehe

 • ettevõtlus ja valla äriühingud;
 • külade areng, koostöö külavanematega;
 • koostöö erinevate poliitiliste huvigruppidega.

 

Vallavalitsuse liige Priit Kärsna

 • Vigala osavallavalitsuse (ametiasutusena) töö korraldamine;
 • Vigala osavallaga seotud küsimused 

Haldusala struktuuriüksused ja hallatavad asutused:

1. Vigala osavallavalitsus
2. Vigala osavallakogu

Toimetaja: TIINA GILL