Külaelu

19.12.17
Endises Vigala vallas on 27 küla, suurimateks on Vana-Vigala (ca 295 elanikku) ja Kivi-Vigala küla (ca 228 elanikku). Viimases asub ka vallavalitsus.
 
Vana-Vigalasse lisandub õppeperioodil ca 350 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õppurit. 
Üle poole ca 57% valla elanikkonnast elab ülejäänutes külades. Valla pindala suuruse tõttu tuleb rahvastiku tiheduseks kõigest 5,7 in/ km2.
 
Väiksemates külades elatakse aastaringselt vaid kolmes-neljas talus või on küladesse elama jäänud vaid vanemaealine generatsioon. Suveperioodil elavneb külaelu suvitajate ja maakodudes puhkavate inimeste arvelt. Mõningal määral on märgata tendentsi, kus endised elanikud või nende järeltulijad taastavad talusid eesmärgiga naasta elama esivanemate kodudesse.
 
Vigala vallas oli esialgu külaliikumine vähe arenenud, aktiivselt tegutseti vaid paaris-kolmes külas, kus olid ka külavanemad valitud. 2007. aastal seoses Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) algatatud projektiga "Küladesse külla!" hakkas Vigala valla külade liikumine elavnema. Antud projekti raames käidi kevadtalvistel nädalavahetustel bussiga mööda valda oma küladega tutvumas. Tuuri käigus (taas)avastati mitmesuguseid märkimisväärseid ajaloolisi või muid vaatamisväärsusi ning mis peamine - pea igas piirkonnas leiti mõni aktiivne inimene, kes oma küla eest tasahilju hoolt kandis. Oli selleks siis küla või valla ajaloo säilitamine või oma külaga koos tegutsemine. Peale EMSL projekti lõppemist 2007. juunis lõid aktiivselt projektis osalenud tuuritajad külaseltsingu "Vigala külade ümarlaud". Sellest kasvas aasta hiljem välja MTÜ Vigala külade ümarlaud, mis seisab praegu hea selle eest, et Vigala valla külaliikumine oleks jätkusuutlik ning pidevalt tegevuses.
 
Nüüdseks tegutsevad ametlikud külavanemad juba 13 külas. Mitmed külad korraldavad ühiseid küla jaaniõhtuid, kokkutulekuid või käivad ühiselt teiste külade tegemistega tutvumas. Tänu aktiivsetele külavanematele on parenenud info liikumine vallavalitsuse ja külade vahel.
 
Iga aasta korraldab MTÜ Vigala Külade Ümarlaud valla küladepäeva (kokkutuleku), kus peetakse sportlikke võistlusi ning tutvustatakse ja õpetatakse tegema midagi ehedat ja maalähedast (nt savikoolitus, mööbli taastamine), toimuvad näitused, tehakse näitemängu ja peetakse piknikku. 
Toimetaja: TIINA GILL

Vigala külavanemad

16.11.18
Küla Nimi e-post
Avaste Toivo Kratt toivo.kratt@gmail.com
Kivi-Vigala Ave Vaarma ave.vaarma@gmail.com
Oese Salme Lebin vigalasalme@gmail.com
Sääla Marge Plamus marge.plamus@gmail.com
Tiduvere Reemet Kasekamp reemet.kasekamp@gmail.com
Tõnumaa Tiit Roosi roositi@hot.ee
Vigala-Vanamõisa Tiit Roosi roositi@hot.ee
Vana-Vigala Ilona Pappe ilona.pappe2@gmail.com

 

Ojapere küla sädeinimene on Priit Määltsemees priit.mees@gmail.com

Päärdu küla sädeinimene on Krista Pesti gristap@hot.ee.

Kurevere küla sädeinimene on Aive Sildoja aiveg@hot.ee

 

Toimetaja: TIINA GILL