Volikogu I koosseisu liikmed

22.05.19

Nimi                                                                

Nimekiri, milles kandideeris

Telefon                 

e-posti aadress

Töökoht/amet

Komisjon

Aare Müil EKRE 501 3037 aare@aspar.ee Aspar-Trans OÜ, juhataja  revisjonikomisjoni aseesimees

Ago Kirsipuu

VL Märjamaa

508 6570

agokirsipuu@hot.ee

Kärneri-Jõe OÜ, juhataja

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Aivar Jõgiste VL Vigala 504 1874 aivar.jogiste@eesti.ee Vagabond Invest OÜ, juhatuse liige  majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Andres Elmik

VL Meie Inimesed

5648 8462

elmikandres@gmail.com

Märjamaa Gümnaasiumi  direktor

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Andres Jõessar VL Märjamaa     522 4925       andres@eriosa.ee OÜ Eriosa, juhatuse liige majandus- ja eelarvekomisjoni liige
Anneli Ülemaante EKRE 5342 6073 anneli@valgupk.edu.ee Valgu Põhikool, õpetaja sotsiaalkomisjoni aseesimees; kultuurikomisjoni aseesimees

Harri Jõgisalu

VL  Märjamaa

524 4084

harri.jogisalu@eesti.ee

Hansavest Rental OÜ, projektijuht 

majandus- ja eelarvekomisjoni liige; revisjonikomisjoni liige

Helve Riitsaar

VL Märjamaa

5661 0059

helveriitsaar@gmail.com

RR LEKTUS AS RITA POOD VARBOLA, juhataja 

hariduskomisjoni esimees; kultuurikomisjoni liige

Ilju Aviste

VL Meie Inimesed

5635 2686

ilju.aviste@mail.ee

Rikets OÜ, florist

sotsiaalkomisjoni liige

Jaanus Lehtsaar

EKRE

5648 8854

jaanus.lehtsaar@gmail.com

Päästeamet, meeskonnavanem; PERH erakorralise meditsiini tehnik 

sotsiaalkomisjoni liige; revisjonikomisjoni liige

Jüri Nisumaa VL Vigala 5800 2906        jnisumaa@gmail.com Tuletorn Fond SA, kasvataja; Maadlusklubi Juhan, treener -
Kristi Kivisild VL Märjamaa 507 3098 kristi.kivisild@gmail.com Märjamaa Gümnaasium, huvijuht  hariduskomisjoni aseesimees

Marika Hiiemaa

VL Märjamaa

5664 6082

marika.hiiemaa@perearstid.ee

Märjamaa Perearstikeskus OÜ, perearst, juhatuse liige

sotsiaalkomisjoni esimees

Meelis Välis VL Vigala 5347 1855

meelis.valis@mail.ee

Kullamaa Keskkool, direktor  -
Raivi Laaser VL Märjamaa 511 4023 raivi.laaser@gmail.com Laaseri Puit OÜ, juhatuse esimees  majandus- ja eelarvekomisjoni aseesimees; revisjonikomisjoni esimees
Sander Saaliste EKRE 5690 3315

sander.saaliste.001@gmail.com

OÜ Diagrem, juhatuse liige; Vana-Vigala TTK õpetaja revisjonikomisjoni liige

Teet Tomson

VL Märjamaa

5647 6397

teet.tomson@rmk.ee

RMK, siseaudiitor

volikogu aseesimees; kultuurikomisjoni esimees

Thomas Hainsalu VL Meie Inimesed 5668 7247 thomas.hainsalu@gmail.com Lemmikukauplus OÜ, juhatuse liige  -

Urmas Kristal

VL Märjamaa

5349 7987

urmas.kristal@marjamaa.ee

Laanekate OÜ, juhatuse liige

volikogu esimees, majandus- ja eelarvekomisjoni esimees

Villu Karu VL Meie Inimesed   5620 5403    villu@marjamaa.ee - -

Ottomar Linna

VL Meie Inimesed 5635 8553 linnaottomar1@gmail.com Valgu Põhikool õpetaja hariduskomisjoni liige; kultuurikomisjoni liige

 

Viited:
Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord
Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord 
Huvide konflikti käsiraamat volikogudele

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Koalitsioonileping

20.03.19

Valimisliidu Märjamaa, valimisliidu Meie Inimesed ning valimisliidu Vigala vahel 07.11.2017 sõlmitud KOALITSIOONILEPING

 

Valimisliidu Märjamaa ning Isamaa ja Res Publica Liidu Märjamaa osakonna vahel 30.10.2013 sõlmitud KOALITSIOONILEPING.

 

Valimisliidu Märjamaa ning Isamaa ja Res Publica Liidu Märjamaa osakonna vahel 23.11.2009 sõlmitud KOALITSIOONILEPING

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER
29.11.18

Volikogu I koosseisu liikmed 26.10.2017

   

Märjamaa Vallavolikogu I kooseisu liikmed 1. istungil 26.10.2017.
Esireas vasakult: Jaanus Lehtsaar, Andres Elmik, Kristi Kivisild, Liivi Miil, Urmas Kristal, Harri Jõgisalu, Villu Karu, Aare Müil.
Tagareas Ülo Olm, Helve Riitsaar, Marika Hiiemaa, Merlin Suurna, Sander Saaliste, Ago Kirsipuu, Priit Kärsna, Ilju Aviste, Meelis Välis, Raivi Laaser, Teet Tomson, Aivar Jõgiste. Pildilt puudub Thomas Hainsalu. /Foto: Reet Saar/

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER