Europarlamendi valimised 2014

11.01.17

2014. aasta valimistel valitakse üle Euroopa kokku 751 saadikut, kellest 6 valitakse Eestist. See uus poliitiline enamus hakkab järgmise viie aasta jooksul kujundama Euroopa õigusakte eri valdkondades.

Selle aasta 25. mail valivad Euroopa Liidu kodanikud Euroopa Parlamenti uued saadikud järgmiseks viieks aastaks. Igal liikmesriigil on õigus valida Euroopa Parlamenti kindel arv liikmeid. Parlamendikohtade jagunemine on kindlaks määratud Euroopa Liidu aluslepingutega ning lähtub kahaneva proportsionaalsuse põhimõttest, mille kohaselt  on suurtel riikidel rohkem kohti kui väikestel, kuid väikesed riigid saavad parlamenti saata siiski rohkem liikmeid, kui pelgalt proportsionaalsuse põhimõttest lähtudes. 

Kes saab hääletada?

Euroopa Parlamendi valimistel saab hääletada vähemalt 18‑aastane isik, kes on Eesti kodanik või muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, kelle püsiv elukoht on Eestis, st tema elukoha aadressiandmed on kantud Eesti Rahvastikuregistrisse. Isik võib samadel Euroopa Parlamendi valimistel hääletada ainult ühes Euroopa Liidu liikmesriigis. Hääletada ei saa isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning isik, kes on süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

Hääletamiseks peab isik olema kantud valijate nimekirja, mis koostatakse rahvastikuregistris olevate elukohaandmete alusel. Kui isikul elukoha aadress registris puudub, saab ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate. Euroopa Liidu kodanik, kellel on õigus hääletamisest osa võtta ja kes soovib seda õigust kasutada Eestis, esitab hiljemalt 30. päeval enne valimispäeva Siseministeeriumile taotluse valijate nimekirja kandmiseks. Kuna valijate nimekirjad koostatakse seisuga 30 päeva enne valimispäeva, siis peale 25. aprilli oma elukohta muutnud isik saab hääletada oma eelmises elukohas.

Enne valimisi saadetakse valijale tema rahvastikuregistrijärgsele elukoha aadressile valijakaart. Valijakaart on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja. Kui valijakaart ei ole 15. päevaks enne valimispäeva kohale jõudnud, tuleks selgituse saamiseks pöörduda vallavalitsuse registripidaja poole. Seda saab teha ka telefoni teel (489 8851). 

Millal saab hääletada?

Hääletada saab eelhääletamise ajal 15.‑21. mail e‑hääletamise teel, 15.‑18. mail maakonnakeskustes (hääletamine väljaspool elukohta) või 19., 20. ja 21. mail valla valimisjaoskondades. Eelhääletamise ajal on võimalik hääletada nii oma elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta, kui isik ei viibi valimiste nädalal oma elukohas. Väljaspool elukohta hääletamiseks on Märjamaa vallas valimisjaoskond nr 1.

Valimispäeval, 25. mail saab hääletada üksnes selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja isik on kantud ja ainult valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis. Valimispäeval toimub ka kodus hääletamine, mida on võimalik taotleda, kui isik ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis. Kodus hääletamise taotlusi võtab valimisjaoskond vastu valimispäeval kuni kella 14‑ni. 

Kus saab hääletada?

Märjamaa vallas on Euroopa Parlamendi valimisteks moodustatud kaheksa  valimisjaoskonda: 

Valimisjaoskond nr 1, asukohaga Märjamaa rahvamajas (Sauna tn 2, Märjamaa alev, 78301 Märjamaa vald). Valimisjaoskonda kuuluvad: Märjamaa alev, Jõeääre, Kaguvere, Kiilaspere, Kilgi, Konuvere, Paeküla, Sõtke, Vaimõisa ja Tolli külad.

Valimisjaoskond nr 2, asukohaga Varbola rahvamajas (Varbola küla, 78203 Märjamaa vald). Valimisjaoskonda kuuluvad: Hiietse, Käbiküla, Koluta, Lestima, Lümandu, Napanurga, Ohukotsu, Pajaka, Purga, Põlli, Risu-Suurküla, Russalu, Varbola ja Ülejõe külad.

Valimisjaoskond nr 3, asukohaga Orgita lasteaias Midrimaa (Orgita küla, 78313 Märjamaa vald). Valimisjaoskonda kuuluvad: Orgita, Päädeva, Rangu ja Ringuta külad.

Valimisjaoskond nr 4, asukohaga Haimre rahvamajas (Moka küla, 78236 Märjamaa vald). Valimisjaoskonda kuuluvad: Alaküla, Altküla, Aruküla, Haimre, Jaaniveski, Kasti, Kunsu, Kõrtsuotsa, Lokuta, Metsaääre, Metsküla, Moka, Mõisamaa, Naistevalla, Nõmmeotsa, Paaduotsa, Rassiotsa, Suurküla ja Sõmeru külad.

Valimisjaoskond nr 5, asukohaga Valgu kontoris (Valgu küla, 78204 Märjamaa vald). Valimisjaoskonda kuuluvad: Aravere, Inda, Kangru, Kirna, Kohtru, Käriselja, Keskküla, Mäliste, Nurme, Nurtu-Nõlva, Nääri, Ojaäärse, Paisumaa, Valgu, Vanamõisa, Vana-Nurtu, Velise, Velisemõisa, Velise-Nõlva, Veski, Sulu ja Võeva külad.

Valimisjaoskond nr 6, asukohaga Sipa mõisas (Sipa küla, 78102 Märjamaa vald). Valimisjaoskonda kuuluvad: Kohatu, Loodna, Männiku, Mõraste, Sipa ja Vilta külad.

 Valimisjaoskond nr 7, asukohaga Laukna lasteaias (Laukna küla, 78101 Märjamaa vald). Valimisjaoskonda kuuluvad: Laukna, Leevre, Maidla, Sooniste ja Soosalu külad.

Valimisjaoskond nr 8, asukohaga Teenuse mõisas (Teenuse küla, 78103 Märjamaa vald). Valimisjaoskonda kuuluvad: Luiste, Teenuse ja Urevere külad. 

Eelhääletamise päevadel on valimisjaoskonnad lahti kell 12.00‑20.00.
Valimispäeval, 25. mail algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00

 

Toimetaja: TIINA GILL