Hanke esemeks on Märjamaa valla teede suvehoolde - ja katteta teede remonditööde projektijuhtimine ja omanikujärelevalve. Omanikujärelevalve on Märjamaa...

Hanketeade. Märjamaa valla teede suvehoolde - ja katteta teede remonditööde projektijuhtimine ja omanikujärelevalve

Hanke esemeks on Märjamaa valla teede suvehoolde - ja katteta teede remonditööde projektijuhtimine ja omanikujärelevalve. Omanikujärelevalve on Märjamaa...

Hanke esemeks on Märjamaa-Sõtke tänavavalgustusega kergliiklustee ehituse projektijuhtimine  ja omanikujärelevalve. Omanikujärelevalve on Märjamaa Vallavalitsuse ...

Hanketeade. Märjamaa-Sõtke tänavavalgustusega kergliiklustee ehituse projektijuhtimine ja omanikujärelevalve

Hanke esemeks on Märjamaa-Sõtke tänavavalgustusega kergliiklustee ehituse projektijuhtimine  ja omanikujärelevalve. Omanikujärelevalve on Märjamaa Vallavalitsuse ...

Menetlus lõpetatud seoses pakkumuse tagasilükkamisega.
Riigihanke, viitenumber 172700, pakkumused tuleb esitada hiljemalt 18.04.2016 kell 14.00. Hange toimub e-hankena e-riigihangete keskkonnas aadressil: https://riigihanked.riik.ee

Hanketeade. Märjamaa Gümnaasiumi spordihoone projekteerimine

Riigihanke, viitenumber 172700, pakkumused tuleb esitada hiljemalt 18.04.2016 kell 14.00. Hange toimub e-hankena e-riigihangete keskkonnas aadressil: https://riigihanked.riik.ee

Avatud menetlusega hankega “Märjamaa valla teede suvine teehoid aprill 2016 kuni oktoober 2019“ (riigihangete registri viitenumber 168956) saab tutvuda Riigihangete Registris:...

Riigihange ,,Märjamaa valla teede suvise teehoiu omanikujärelevalve 01.04.-31.10.2016“

Avatud menetlusega hankega “Märjamaa valla teede suvine teehoid aprill 2016 kuni oktoober 2019“ (riigihangete registri viitenumber 168956) saab tutvuda Riigihangete Registris:...