Hanketeade. Märjamaa valla teede pindamine

Hange Märjamaa valla teede pindamine on lõpetatud ilma lepingut sõlmimata.

 

Märjamaa Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust lihthankele, mille eesmärk on teha Märjamaa vallas Nihu tee ja Metsakonna-Purga tee pindamistööd vastavalt tehnilisele kirjeldusele.

Viitenumber: 199665

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 6. augustil 2018 kell 15.00. Hange toimub e-hankena e-riigihangete keskkonnas aadressil: https://riigihanked.riik.ee.

Hankelepingu täitmise aeg on 2 kuud töövõtulepingu sõlmimisest.  Hange on avaldatud riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/199665.