« Tagasi

Hanketeade. Valgu kooli küttesüsteemi rekonstrueerimine

Hange on lõppenud. Edukaks pakkumuseks tunnistati osaühing kyte.ee (reg. kood 10821991) pakkumus summas 247 092 eurot (koos km-ga).
(Vt vallavalitsuse 23.04.2019 korraldus nr 2-1.1/267)

 

Märjamaa Vallavalitsus on  06.03.2019 korraldusega nr 2-1.1/160 algatanud avatud hankemenetlusega riigihanke  „Valgu kooli küttesüsteemi rekonstrueerimine".

Riigihanke esemeks on Valgu Põhikooli hoone küttesüsteemi rekonstrueerimine Eesti Vabariigi õigusaktides ning käesolevates hankedokumentides toodud mahus ja tingimustel.

Hange toimub e-hankena  e-riigihangete keskkonnas aadressil: https://riigihanked.riik.ee

Viitenumber: 206528.

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 04.04.2019 kell 15.00.

Hankelepingu eeldatav täitmise aeg on  01.05.2019 - 20.09.2019.

Hange on avaldatud riigihangete registris link:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1557930/general-info