Angasilla hoiuala

20.11.17


Patukahetsustamm Angasilla mäel. Kes august läbi poeb, saavat oma patud andeks.
Foto: Peeter Paunmaa

Angasilla hoiuala asub LoodnaSipa ja Vilta küla maadel kolme lahustükina; pindala 271,8 ha. Asutatud 2006 jõgede ja ojade, lamminiitudeaas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitudepuisniitude, liigirikaste madalsoode, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute, puiskarjamaade ning soostuvate ja soo-lehtmetsade kui elupaikade, aga ka kauni kuldkinga ja eesti soojumika kasvukohtade kaitseks. 

Keskkonnaagentuuri infoleht

Keskkonnaregister

Asukoht

Toimetaja: TIINA GILL

Kohatu hoiuala

21.11.17


Kasari jõgi Kohatu hoiualal.

Kohatu hoiuala paikneb Lümandu, Kohatu, Purga, Russalu ja Sipa küla aladel hõlmates maaala suurusega 466,9 ha, sellest veeosa on 33,8 ha. 

Keskkonnaregister

Asukoht


Maastik Kohatu külas. Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Konuvere hoiuala

23.11.17


Foto: Enn Raav

Konuvere hoiuala pindala on 123,1 ha, millest veeosa on 18, 3 ha. Hoiuala jääb Konuvere, Jõeaare, Kiilaspere ja Tiduvere küla maadele. 

Konuvere hoiuala kaitse-eesmärk on jõgede ja ojade, lubjavaesel mullal liigirikaste niitude, lamminiitude, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude, puisniitude ning saarma (Lutra lutra), hariliku võldase (Cottus gobio) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse.

Keskkonnaregister 
Asukoht

Toimetaja: TIINA GILL

Marimetsa-Õmma hoiuala (Raplamaa)

23.11.17


Lao järv Marimetsa-Õmma hoiualal. Foto: Peeter Paunmaa

Marimetsa-Õmma kaitseala asub mitme eraldi tükina Läänemaal ja Raplamaal. Märjamaa vallas asuv hoiuala hõlmab Leevre, Maidla ja Soosalu küla alasid. Hoiuala pindala on 1234,3 ha. 

Marimetsa-Õmma hoiuala kaitse-eesmärk on huumustoiteliste järvede ja järvikute, jõgede ja ojade, rabade, rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade, siirde- ja õõtsiksoode, allikate ja allikasoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute, oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (sürjametsade), soostuvate ja soo-lehtmetsade, siirdesoo- ja rabametsade kaitse.

Keskkonnaregister 
Asukoht

Toimetaja: TIINA GILL

Nurtujõe hoiuala

19.01.18


Kevad Nurtujõe hoiualal

Nurtujõe hoiuala pindala on 26,7 ha, millest 1,9 ha on veeosa. Asub Nurtu-Nõlva külas.

Nurtujõe hoiuala kaitse-eesmärk on jõgede ja ojade, lubjarikkal mullal kuivade niitude (orhideede oluliste kasvualade), niiskuslembeste kõrgrohustute, lamminiitude, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude, vanade loodusmetsade, rohunditerikaste kuusikute, soostuvate ja soo-lehtmetsade kaitse.

Keskkonnaregister 
Asukoht


Varsakabjad Nurtu jõe ääres. Fotod: Enn Raav

Toimetaja: TIINA GILL

Paeküla hoiuala

21.11.17


Kasari jõgi Mõrastes. Foto: Tiina Gill

Paeküla hoiuala (265,3 ha) asub Urevere, Tolli, Mõraste, Sipa ja Paeküla aladel. 

Keskkonnaregister

Asukoht


Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Rangu hoiuala

30.11.17


Palu-karukellad (Pulsatilla patens) Rangu hoiualal

Rangu hoiuala (285,3 ha) asub Sipa, Männiku ja Rangu küla alade.

Rangu hoiuala kaitse-eesmärk on lubjarikkal mullal kuivade niitude (orhideede oluliste kasvualade), puisniitude, siirde- ja õõtsiksoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute, soostuvate ja soo-lehtmetsade ning siirdesoo- ja rabametsade kaitse.

Keskkonnaregister 
Asukoht

 


Puisniit Rangu hoiualal. Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL