Jäätmete äraandmisekohad Märjamaa vallas

28.08.18

MÄRJAMAA JÄÄTMEJAAM

Paberi- ja kartongikonteinerisse (sinist värvi  2,5 m3) võib panna:  

  • ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjal;
  • vanad raamatud, töövihikud, igasugune muu trüki- ja paljunduspaber;
  • joonistus- ja kirjutuspaber;
  • pappkastid ja –karbid, lainepapp, jõupaber, paberkotid jm puhtad paberpakendid.

NB!     Paberi- ja papikonteinerisse ei sobi määrdunud, vettinud ega märg paber ja papp,
kopeerimispaber, kleepsildid, teibid, kleepsud, kommipaberid ning muud toiduainete pakendid.

 

Segapakendi- ehk pakendijäätmete konteinerisse (kollast värvi  2,5 m3) võib panna: 

  • plastpakendid nagu kile, plastnõud ja –karbid, suhteliselt puhtad jogurti- ja võitopsid, õli- ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ning hooldustoodete pakendid ja muud puhtad plastpakendid;
  • kaaspakendid nagu valgest ja värvilisest klaasist pudelid ning purgid ja muud puhtad klaaspakendid;
  • metall- ja alumiiniumpakendid, toidu- ja joogipakendi kaaned ja korgid, konservipakendid;
  • joogikartong nagu kartongist piima-, mahla- ja veinipakendid ja muud puhtad kartongpakendid.

NB!  Pakendikonteinerisse paigaldamisel peavad pakendijäätmed olema tühjad ja puhtad

Pakendikonteinerisse ei sobi lehtklaas, elektripirnid, kummist tooted ega mänguasjad, samuti olmejäätmed, ohtlikud jäätmed ega muud sinna sobimatud jäätmed, toidu- ja muud biojäätmed, vanad riided ja jalanõud, tühjendamata ja määrdunud pakendid, tootega täidetud aerosoolpudelid ja kemikaalide pakendid.

Muud konteinerid:

30 m3 multiliftkonteiner   -   sõiduautorehvid
30 m3 multiliftkonteiner   -   vanametall ja metallijäätmed
30 m3 multiliftkonteiner   -   suuregabariidilised jäätmed (mööbel)
konteiner                         -   lehtklaasi kogumiseks
konteiner                         -   plastikjäätmete kogumiseks

Jäätmejaama hoones

  • vahtpolüstürooli  kogumine

Ohtlike jäätmete konteiner

  • pliiakud, FeCd- akud, NiCd- akud, akude elektrolüüdid, patareid;
  • ohtlike ainetega saastunud filtrimaterjal, puhastuskaltsud;
  • ohtlikke aineid sisaldav (reostunud) pakend;
  • mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid;
  • kemikaalid, pestitsiidid;
  • päevavalguslambid, elavhõbeda jäätmed;
  • värvid, trükivärvid, liimid, vaigud;
  • vanad ravimid

Elektroonika jäätmete kogumiskonteiner

  • kodumajapidamises tekkinud EES- jäätmed

Märjamaa Jäätmejaama asukoht:  Märjamaa alev, Jaama  tn 5
Lahtioleku ajad: N, R  14.00 – 19.00, L 10.00 – 16.00
Märjamaa Jäätmejaama operaatoriks on AS Eesti  Keskkonnateenused
Kontaktandmed: tel 5080580, 53454938; e-post gert.neiland@ekkt.ee

 

JÄÄTMETE KOGUMISPUNKTID

 

konteineri nimetus

asukoht

Haimre segapakendikonteiner  töökoja platsil
  paberi- ja kartongikonteiner  töökoja platsil

Kasti                   

segapakendikonteiner 

Kasti asulatee ääres Kasti keskuse 9 vastas

 

paberi- ja kartongi konteiner   

Kasti asulatee ääres Kasti 9 keskuse vastas

 

patareide kogumiskast

OÜ Orgita Põld kontori seinal

Kivi-Vigala segapakendikonteiner  Kollane tn 3/4 elamu juures
  segapakendikonteiner  Valge tn 1 elamu kinnistul
  segapakendikonteiner  Lasteaia põik 2 elamu kinnistul
Konuvere segapakendikonteiner  2 korruselise elamu juures
Kurevere segapakendikonteiner  Niine kinnistu

Laukna

segapakendikonteiner 

elamu nr 9 parklas

 

paberi- ja kartongi konteiner

elamu nr 9 parklas

 

patareide kogumise kast

Laukna bensiinijaamas

 

EES- jäätmete kogumiskonteiner

Laukna bensiinijaama territooriumil

Loodna segapakendikonteiner  bussipeatuse ootepaviljoni juures
Maidla segapakendikonteiner  Maidla mõisa läheduses tee ääres
Moka segapakendikonteiner  rahvamaja juures
Mõisamaa segapakendikonteiner  Mõisamaa mõisa läheduses juures tee ääres

Märjamaa

segapakendikonteiner 

Harda pood (Pärnu mnt 74) parklas 

 

segapakendikonteiner 

Pärnu mnt 67a

 

paberi- ja pakendi konteiner

Pärnu mnt 67a

 

segapakendikonteiner          

Märjamaa Vallavalitsuse parklas

 

paberi- ja kartongi konteiner

Harda pood (Pärnu mnt 74) parklas

 

paberi- ja kartongi konteiner       

Märjamaa Vallavalitsuse parklas

 

paberi- ja kartongi konteiner

Niidupargi tänav

 

segapakendikonteiner 

Niidupargi tänav

 

segapakendikonteiner 

Sireli ja Vahtra tänava ristmik

 

paberi- ja kartongi konteiner

Sireli ja Vahtra tänava ristmik

 

segapakendikonteiner 

Lemmiku bussipeatuse juures

 

segapakendikonteiner 

Meierei tänaval ülepumpla juures

 

segapakendikonteiner 

Välja tänav

  segapakendikonteiner  Ristiku tänav

 

patareide kogumiskast               

Märjamaa Vallavalitsuses

 

patareide kogumiskast

Lemmiku poe seinal

 

patareide kogumiskast

Siki poes

 

patareide kogumiskast

Edu poes

 

patareide kogumiskast

Manni äri kingapoes

Ohukotsu segapakendikonteiner  2 korruselise elamu juures tee ääres

Ojaäärse küla

segapakendikonteiner 

Nurtu bussipeatuse ootepaviljoni juures

Orgita segapakendikonteiner  3-korruseliste elamute  parklas
  segapakendikonteiner  Midrimaa lasteaia tee ääres
  paberi- ja kartongikonteiner Midrimaa lasteaed tee ääres
  paberi- ja kartongikonteiner 3- korruseliste elamute parklas
  segapakendikonteiner  Orgita–Päädeva tee ääres enne katlamaja

Põlli küla

segapakendikonteiner 

Põlli külas

Päärdu segapakendikonteiner  Linnamaja kinnistul
Russalu segapakendikonteiner  Russalu seltsimaja kõrval tee ääres
Sipa segapakendikonteiner  3-korruselise elamu nr 21  juures
  paberi- ja kartonikonteiner 3-korruselise elamu nr 21 juures
  paberi- ja kartongikonteiner Sipa parklas
  segapakendikonteiner  Sipa parklas
Teenuse segapakendikonteiner  Teenuse mõisa ait-kuivati juures
  patareide kogumiskast Teenuse kaupluses
  paberi- ja kartongikonteiner Teenuse mõisa juures
Tõnumaa segapakendikonteiner  Rahvamaja kinnistul

Vaimõisa

segapakendikonteiner 

mõisa läheduses tee ääres

  segapakendikonteiner  Vaimõisa–Kõrvetaguse tee ääres
Valgu segapakendikonteiner  rahvamaja vastas parkimisplatsil
  paberi- ja kartongikonteiner rahvamaja vastas parkimisplatsil
  segapakendikonteiner  Valgu keskuse 8 parklas

Vana-Nurtu

segapakendikonteiner 

bussipeatuse ootepaviljoni juures

Vana-Vigala segapakendikonteiner  Kirsiaia tn 1,3 kinnistul
   2 segapakendikonteinerit  Tehnika- ja Teeninduskooli töökodade juures
  paberi- ja kartongikonteiner Tehnika- ja Teeninduskooli töökodade juures
  segapakendikonteiner
(võib panna paber- ja papppakendeid) 
Pargi t 1
  segapakendikonteiner
(võib panna paber- ja papppakendeid)  
Pargi t 2
Varbola segapakendikonteiner  uute elamute taga tee ääres
  segapakendikonteiner  Varbola elamu nr 86 juures
  paberi- ja kartongikonteiner uute elamute taga tee ääres
  paberi- ja kartongikonteiner Varbola võimla taga katlamaja juures
  patareide kogumiskast Rita poes
  patareide kogumiskast endise TÜ kaupluse juures elektriposti küljes

Velise

segapakendikonteiner 

seltsimaja parklas

 

paberi- ja kartongi konteiner

seltsimaja parkla

Velisemõisa segapakendikonteiner  esimese 2 korruselise elamu juures
Vängla segapakendikonteiner  Vänglaveski kinnistul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTEGA HEITVEE JA FEKAALIDE VASTUVÕTT
Märjamaal Matsalu Veevärk AS purgimiskohas

VANAMETALLI VASTUVÕTT 
SULETD 1. november 2017 – 1. märts 2018 
Taebla auto (Servik OÜ) Uus 8, Märjamaa alev
Lahtioleku ajad: E-R 9.00 – 17.00
Info tel 5684 4145, marjamaa@taeblaauto.ee
Koduleht: www.taeblaauto.ee        

TAARAAUTOMAAT          
Maximarket
Lahtioleku aeg: E-P  9.00 – 20.00

Rimi
Lahtioleku aeg:  E–P 8.00 – 22.00

Lemmiku pood
Lahtioleku aeg: E–L 9.00 – 20.00, P 9.00 – 18.00

Varbola pood
Lahtioleku aeg: E-L 10.00 - 19.00, P 10.00 - 18.00

Pandipakendit saab ära anda Kivi-Vigalas ja Vana-Vigalas asuvates kauplustes

Toimetaja: TIINA GILL

Pakendikonteinerite kasutusest Pargi 1 ja Pargi 2 Vana-Vigalas

13.04.18

Vana-Vigala külas Pargi 1 ja Pargi 2 viidi segapakendikonteinerite kõrvalt ära paberpakendikonteinerid. See tähendab, et nüüdsest ka kõik paber- ja papp-pakendid võib panna alles jäänud konteinerisse, kuigi konteineril selliseid kirju pole. Kindlasti pole need konteinerid mõeldud aga vanapaberile (vaid ainult pakenditele). Vanapaberi jaoks saavad korterelamud tellida vajadusel eraldi konteineri.

Palun elanikel teada anda nimetatud konteinerite ületäitumisest vigala@vigala.ee. Vajadusel suhtleme pakendiorganisatsiooniga nende konteinerite suuremate konteinerite vastu välja vahetamiseks või tihedamaks veosageduseks.

 

Üks TVO avalik segapakendikonteiner asub asulas veel Pikk t 5 töökodade juures.

Kõikjal mujal vallas võib kollastesse pakendikonteineritesse panna kõiki liike pakendeid (sh paber- ja papp-pakendid) olenemata konteineritel olevatest kirjadest.

Toimetaja: TIINA GILL