Veeluba

3.12.19

Keskkonnaamet teatab, et PAISTSE talu (registrikood 10147916, aadress: Rapla maakond, Märjamaa vald, Teenuse küla, 78103) on 04.10.2019 esitatunud vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse Rapla maakonnas Märjamaa vallas Teenuse külas põhjavee võtmiseks ning heitvee juhtimiseks Urevere oja (VEE1109500) kaudu Kasari jõkke (VEE1107000).

Veeloa taotlus on kättesaadav veebilehel http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Toimetaja: TIINA GILL