11.01.17

Märjamaa valla territooriumil asub kaks pühakoda: Märjamaa Maarja kirik (EELK) ja Velise Ristija Johannese kirik (EAÕK).

Märjamaa vald on pindalalt Eesti suurim, selle koosseisu kuulub 6 kihelkonna alasid ning selles elab 6 kihelkonna (Märjamaa, KullamaaVigala, Hageri, Rapla ja Nissi) rahvast. 

Toimetaja: TIINA GILL

EELK Märjamaa Maarja kirik

11.01.17
Koguduse õpetaja Illimar Toomet.
Telefon 511 8419 

Märjamaa Maarja kiriku koduleht

 

 

 


Foto: Tiina Gill

 

 


Foto: Illimar Toomet

 

 

Foto: Illimar Toomet

 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa Maarja koguduse täiskogu koosolek

7.03.17

Märjamaa Maarja koguduse täiskogu koosolek toimub pühapäeval, 12. märtsil kell 12.30. Päevakorras koguduse nõukogu valimine.

Täiskogusse kuuluvad kõik leeris käinud koguduseliikmed, kes möödunud või käesoleval aastal on tasunud oma liikmeannetuse ning käinud armulaual. Koosolekust saavad osa võtta ka need, kes oma annetuse teevad ja armulaual käivad enne täiskogu koosoleku algust toimuval missal. Koguduse nõukogu on abiks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ning valvab majandustegevuse üle.

Nõukogu valib ametisse koguduse juhatuse. Nõukogu ja juhatuse volitused kestavad neli aastat. www.eelk.ee/marjamaa

Toimetaja: TIINA GILL

Aita saada pill hüüdma

11.01.17

Märjamaa Maarja kirik vajab uut orelit. Aastaid kasutatud elektriorel on rikkis ning selle kasutamine väga keeruline. Kogudus on tellinud uue elektrioreli Johannus Ecclesia Choir, mille hind on 8000 eurot. Raahe sõpruskoguduse, ühe koguduseliikme suurema annetuse ja koguduse oma panusena on sellest koos 7000 €. Advendiaja algusest alates on annetatud kokku 380 eurot, kuid puudu on veel 620 eurot. Peame selle tasuma siis, kui orel jaanuari lõpus Märjamaale saabub.

Orelite ajaloost Eestis on teada, et neid hakati kirikutesse rajama peamiselt 19. sajandi esimesel poolel. Esimene teade Märjamaa orelist pärineb 1891. aastal ajalehest Postimees, mis teatas Konstantin Türnpu kontserdist: "Meie kiriku orel, mis kuulsa meistri Tantoni tehtud, ja selle sarnast siin ümberkaudu paremat ei ole, ehmatas üsna ära, kui kunstniku näppude osavust tundis; kui herra Türnpu orilat proovinud, siis orel visanud väikesed puuviled, mis lahtised olnud, vulks ja vulks tuulekastist välja. Kontserdi ajaks olivad viled kõvasti sisse kinnitatud."

Järgmise oreli valmistasid tuntud orelimeistrid vennad Kriisad 1930. aastal, kuid see hävis 1941. a sõjatules. Pärast kiriku taastamist 1950-ndate lõpus ehitas pastor Hartvig Helilaid uue oreli, mis valmis 1962. aastal. See muutus kasutuskõlbmatuks 1990-ndate keskel ning ei ole asjatundjate hinnangul väärt taastamist.

Viimased 20 aastat on jumalateenistustel kasutatud Saksamaalt humanitaarabina saadud elektriorelit, kuid kahjuks on sellel tekkinud rike, nii et pilli kasutamine on seotud oluliste raskustega.

Loomulikult oleks parim hankida mitte süntesaatori põhimõttel töötav elektriorel, vaid päris, viledega orel, kuid selle ehitamine maksab ligikaudu 150 000 eurot. Sellepärast on praegu mõistlik pigem elektri­oreli soetamine. Viledega oreleid on Eesti kirikutesse toodud ka Skandinaavia ja Saksamaa kirikutest, kus vanemaid pille on asendatud uutega. Kuid nendegi puhul on reegliks, et ära antakse vaid kehvemapoolseid instrumente. Isegi kui pill õnnestuks saada tasuda, lisandub mahavõtmise, transpordi ja ülespanemise kulu, mis sõltuvalt asjaoludest on ligikaudu 10 000 eurot.

Annetuse oreli soetamiseks saab tuua kogudusemajja, panna jõuluõhtul kiriku korjanduskarpi või annetada Märjamaa Maarja koguduse pangakontole
EE65 1010 8020 0484 4007 (SEB) või EE94 2200 2210 4559 8835 (Swedbank), märksõna "oreli jaoks". Täname kõiki annetajaid!

 

Märjamaa Maarja koguduse õpetaja Illimar Toomet

Toimetaja: TIINA GILL

Tulge tutvuma Märjamaa kirikuga

11.01.17

Poolteist tundi kestva ringkäigu jooksul on võimalik saada lühike ülevaade kiriku ajaloost, käia võlvidepealsel, vaadata orelisse ja ronida kirikukellade juurde. Kui on pealehakkamist, saab ronida tornikiivri ülaosas oleva luugini. Lepi sobiv aeg kokku tel 511  8419.

Täpsem teave Maarja koguduse kodulehel www.eelk.ee/marjamaa

Koguduse õpetaja Illimar Toomet

      
Pildid on tehtud Märjamaa kirikutornist 2014. aasta maikuus

Toimetaja: TIINA GILL

Velise EAÕK Ristija Johannese kirik

11.01.17

Koguduse vanem Jüri Kusmin
Telefon: 5397 9308

EAÕK koduleht

 


Foto: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL